1701-02 SSA januar 2017, GF2 elever, EUV2, Slagelse

Indsendt af zbcadmin den 27/08/2018 - 07:35

 

25.april 2018

Uddannelsen starter: 2. januar 2017

Uddannelsen slutter: 22. september 2019

Skoleperiode 1A
5 uger

 

Uge 1-5

02.01.17 - 03.02.17- 25 skoledage

 

Praktikperiode 1A
Primær 22 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 6- 30

06.02.17 - 30.07.17

Ferie uge 28+29+30

10.07.17 - 30.07.17

 

Skoleperiode 1B
9 uger

 

Uge 31-39

31.07.17 - 29.9.17- 45 skoledage

 

Praktikperiode 1B
Primær 15 uger + 2 ugers ferie.

 

Uge 40-4

02.10.17 - 28.01.18

Efterårsferie uge 42

16.10.17 - 22.10.17

Ferie

21.12.17, 22.12.17, 27.12.17, 28.12.17, 29.12.17

 

Skoleperiode 2
14 uger + SH

 

Uge 5-19

29.01.18 - 11.05.18- 70 skoledage

Dansk uge 5

 

Prøve i engelsk

07.03.18 og 08.03.18

Helligdage

29.03.18, 30.03.18, 02.04.18, 27.04.18, 10.05.18

Trækning af case

30.04.18, 01.05.18 eller 02.05.18

Forberedelse af prøve

01.05.18, 02.05.18 eller 03.05.18

Prøve i farmakologi

02.05.18, 03.05.18 eller 04.05.18

 

Praktikperiode 2
Psykiatri 17 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 20-39

14.05.18 - 30.09.18

Ferie uge 29+30+31

16.07.18 - 05.08.18

 

Skoleperiode 3A
12 uger + SH + 1 uges ferie

 

Uge 40-01

01.10.18 - 04.01.19- 60 skoledage

Dansk uge 40

 

Ferie

19.12.18, 20.12.18, 21.12.18, 27.12.18, 28.12.18

Helligdage

25.12.18, 26.12.18, 01.01.19

Skolen lukket

24.12.18, 31.12.18

Trækning af case Dansk

Hold 1: 11.12.18, Hold 2: 12.12.18, Hold 3: 13.12.18

Prøve i dansk

Hold 1: 12.12.18, Hold 2: 13.12.18, Hold 3: 14.12.18

Trækning af case Naturfag

Hold 1: 17.12.18, Hold 2: 11.12.18,

Hold 3: 18.12.18, Hold 4: 13.12.18

Prøve i naturfag

Hold 1: 18.12.18, Hold 2: 12.12.18,

Hold 3: 19.12.18, Hold 4: 14.12.18

 

Praktikperiode 3A
Somatik i sygehus regi 10 uger + 1 uges ferie

 

Uge 02-12

07.01.19 - 24.03.19

Ferie uge 12

18.09.19 - 24.03.19

 

Praktikperiode 3B
Somatik i kommunalt regi 16 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 13-31

25.03.19 - 04.08.19

Ferie uge 27+28+29

01.07.19 - 21.07.19

 

Praktikperiode 3C
Tematiseret læringsforløb i sygehus regi 2 uger

 

Uge 32-33

05.08.19 - 18.08.19

 

Skoleperiode 4
3 uger

 

Uge 34-36

19.08.19 - 06.09.19- 15 skoledage

Opstart af projekt

23.08.19

Aflevering af projekt senest kl. 12.00

30.08.19

Afsluttende prøve

04.09.19 eller 05.09.19

Skoleuddannelsen slutter

06.09.19

 

Praktik 3D
Praktikperiode 3D Somatik i kommunalt regi 2 uger

 

Uge 37-38

09.09.19 - 22.09.19

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 215

 

Primær kategori
Andre kategorier
Elevbaggrund
GF2
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
1701-02 SSA januar 2017, GF2 elever, EUV2
Sted(er)
Slagelse
Tidspunkt start
Tidspunkt slut
Forløbsoversigter