1701-03 SSA januar 2017, GF2 elever, EUV2, godskrivning dansk, Slagelse

Indsendt af zbcadmin den 27/08/2018 - 07:35

 

25.april 2018

Uddannelsen starter: 2. januar 2017

Uddannelsen slutter: 8. september 2019

Skoleperiode 1A
5 uger

 

Uge 1-5

02.01.17 - 03.02.17- 25 skoledage

 

Praktikperiode 1A
Primær 22 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 6- 30

06.02.17 - 30.07.17

Ferie uge 28+29+30

10.07.17 - 30.07.17

 

Skoleperiode 1B
9 uger

 

Uge 31-39

31.07.17 - 29.09.17- 45 skoledage

 

Praktikperiode 1B
Primær 16 uger + 2 ugers ferie.

 

Uge 40-5

02.10.17 - 04.02.18

Efterårsferie uge 42

16.10.17 - 22.10.17

Ferie

21.12.17, 22.12.17, 27.12.17, 28.12.17, 29.12.17

 

Skoleperiode 2
13 uger + SH

 

Uge 6-19

05.02.18 - 11.05.18- 65 skoledage

Helligdage

29.03.18, 30.03.18, 02.04.18, 27.04.18, 10.05.18

Prøve i engelsk

07.03.18 og 08.03.18

Trækning af case

30.04.18, 01.05.18 eller 02.05.18

Forberedelse til prøve

01.05.18, 02.05.18 eller 03.05.18

Prøve i farmakologi

02.05.18, 03.05.18 eller 04.05.18

 

Praktikperiode 2
Psykiatri 18 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 20-40

14.05.18 - 07.10.18

Ferie uge 28+29+30

09.07.18 - 29.07.18

 

Skoleperiode 3A
11 uger + SH + 1 uges ferie

 

Uge 41-01

08.10.18 - 04.01.19- 55 skoledage

Ferie

19.12.18, 20.12.18, 21.12.18, 27.12.18, 28.12.18

Helligdage

25.12.18, 26.12.18, 01.01.19

Skolen lukket

24.12.18, 31.12.18

Trækning af case Naturfag

Hold 1: 17.12.18, Hold 2: 11.12.18,

Hold 3: 18.12.18, Hold 4: 13.12.18

Prøve i naturfag

Hold 1: 18.12.18, Hold 2: 12.12.18,

Hold 3: 19.12.18, Hold 4: 14.12.18

 

Praktikperiode 3A
Somatik i sygehus regi 10 uger + 1 uges ferie

 

Uge 02-12

07.01.19 - 24.03.19

Ferie uge 12

18.03.19 - 24.03.19

 

Praktikperiode 3B
Somatik i kommunalt regi 16 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 13-31

25.03.19 - 04.08.19

Ferie uge 27+28+29

01.07.19 - 21.07.19

 

Praktikperiode 3C
Tematiseret læringsforløb i sygehus regi 2 uger

 

Uge 32-33

05.08.19 - 18.08.19

 

Skoleperiode 4
3 uger

 

Uge 34-36

19.08.19 - 06.09.19- 15 skoledage

Opstart af projekt

23.08.19

Aflevering af projekt senest kl. 12.00

30.08.19

Afsluttende prøve

04.09.19 eller 05.09.19

Uddannelsen slutter

06.09.19

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 205

Primær kategori
Andre kategorier
Elevbaggrund
GF2
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
1701-03 SSA januar 2017, GF2 elever, EUV2, godskrivning dansk
Sted(er)
Slagelse
Tidspunkt start
Tidspunkt slut
Forløbsoversigter