1702-04 SSA februar 2017, GF2 elever, EUV2, Godskrivning for praktik, Holbæk, Køge og Roskilde

Indsendt af zbcadmin den 27/08/2018 - 07:35

 

25.april 2018

Uddannelsen starter: 20. februar 2017

Uddannelsen slutter: 22. september 2019

Skoleperiode 1A
5 uger

 

Uge 8-12

20.02.17 - 24.03.17- 25 skoledage

 

Praktikperiode 1A
Primær - 14 uger + 4 ugers ferie.

 

Uge 13-30

27.03.17 - 30.07.17

Ferie uge 27+28+29+30

03.07.17 - 30.07.17

 

SKIFTER TIL JANUAR 2017
 

 

 

Skoleperiode 1B
9 uger

 

Uge 31-39

31.07.17 - 29.09.17- 45 skoledage

 

Praktikperiode 1B
Primær 15 uger + 2 ugers ferie.

 

Uge 40-4

02.10.17 - 28.01.18

Ferie uge 42

16.10.17 - 22.10.17

Ferie

21.12.17, 22.12.17, 27.12.17, 28.12.17, 29.12.17

 

Skoleperiode 2
14 uger + SH

 

Uge 5-19

29.01.18 - 11.05.18- 70 skoledage

Dansk uge 5

 

Helligdage

29.03.18, 30.03.18, 02.04.18, 27.04.18, 10.05.18

Trækning af case

24.04.18, 30.04.18, 01.05.18 eller 02.05.18

Forberedelse til prøve

25.04.18, 01.05.18, 02.05.18 eller 03.05.18

Prøve i farmakologi og medicinhåndtering

26.04.18, 02.05.18, 03.05.18 eller 04.05.18

 

Praktikperiode 2
Psykiatri 17 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 20-39

14.05.18 - 30.09.18

Ferie uge 28+29+30

09.07.18 - 29.07.18

 

Skoleperiode 3A
12 uger + 1 uges ferie +  SH

 

Uge 40-1

01.10.18 - 04.01.19- 60 skoledage

Dansk uge 40

 

Helligdage

25.12.18, 26.12.18, 01.01.19

Ferie

19.12.18, 20.12.18, 21.12.18, 27.12.18, 28.12.18

Skolen lukket

24.12.18 og 31.12.18

Prøve i dansk

12.12.18, 13.12.18, 14.12.18

prøve i naturfag

12.12.18, 14.12.18, 18.12.18

 

Praktikperiode 3A
Somatik i sygehus regi 10 uger + 1 uges ferie

 

Uge 2-12

07.01.19 - 24.03.19

ferie uge 12

18.03.19 - 24.03.19

 

Praktikperiode 3B
Somatik i kommunalt regi 16 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 13-31

25.03.19 - 04.08.19

Ferie uge 27+28+29

01.07.19 - 21.07.19

 

Praktikperiode 3C
Tematiseret læringsforløb i sygehus regi 2 uger

 

Uge 32-33

05.08.19 - 18.08.19

 

Skoleperiode 4
3 uger

 

Uge 34-36

19.08.19 - 06.09.19- 15 skoledage

Opstart af projekt

23.08.19

Aflevering af projekt senest kl. 12.00

30.08.19

Afsluttende prøve

04.09.19 eller 05.09.19

Skoleuddannelsen slutter

06.09.19

 

Praktikperiode 3D
Somatik i kommunalt regi 2 uger

 

Uge 37-38

09.09.19 - 22.09.19

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 215

Primær kategori
Andre kategorier
Elevbaggrund
GF2
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
1702-04 SSA februar 2017, GF2 elever, EUV2, Godskrivning for praktik
Sted(er)
Køge
Roskilde
Holbæk
Tidspunkt start
Tidspunkt slut
Forløbsoversigter