1708-08 PA August 2017, EUV2, Godskrivning samfundsfag, Holbæk, Køge, Næstved

Indsendt af zbcadmin den 27/08/2018 - 07:35

 

31. januar 2019

Uddannelsen starter: 28. august 2017

Uddannelsen slutter: 18. august 2019

Skoleperiode 1
1 uge

 

Uge 35

28.08.17 - 01.09.17- 5 skoledage

 

Praktikperiode 1
14 uger

 

Periode uge 36-49

04.09.17 - 10.12.17

 

Skoleperiode 2
16 uger + SH + 1 uges ferie

 

Periode uge 50-15

11.12.17 - 13.04.18- 79 skoledage

Dansk uge 50

 

Ferie

21.12.17, 22.12.17, 27.12.17, 28.12.17, 29.12.17

Helligdage

25.12.17, 26.12.17, 01.01.18, 29.03.18, 30.03.18, 02.04.18, 27.04.18,

 

Praktikperiode 2
19 uger + 3 ugers ferie

 

Periode uge 16-37

16.04.18 - 16.09.18

Ferie uge 28+29+30

09.07.18 - 29.07.18

 

Skoleperiode 3
16 uger + SH + 1 uges ferie

 

Periode uge 38-3

17.09.18 - 18.01.19- 82 skoledage

Dansk uge 38

 

Studiedage

15.10.18, 16.10.18

Ferie

21.12.18, 24.12.18, 27.12.18, 28.12.18, 31.12.18

Helligdage

25.12.18, 26.12.18, 01.01.19

 

Praktikperiode 3A
17 uger + 1 uges ferie (ferien aftales med praktikken og skal lægges senest i uge 17)

 

Periode uge 4-21

21.01.19 - 26.05.19

Ferie

1 uges ferie aftales med praktikken

 

Skoleperiode 4
6 uger + 3 ugers ferie + SH

 

Periode uge 22-31

27.05.19 - 02.08.19- 32 skoledage

Helligdage

30.05.19, 10.06.19

Studiedag

05.06.19

Skolen lukket

31.05.19

Intro til grundfagsprøven

07.06.19

Eleven trækker til grundfagsprøven

11.06.19

Prøve i grundfag

12.06.19

Trækning til uddannelsesspecifikt fag

18.06.19

Forberedelse til prøve

19.06.19

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

20.06.19

Eleven starter projekt op

21.06.19

Eleven uploader projektet på Fronter inden kl. 12

28.06.19

Ferie uge 27+28+29+30

01.07.19 - 28.07.19

Afsluttende prøve

31.07.19 eller 01.08.19

Skoleuddannelsen slutter

02.08.19

 

Praktikperiode 3B
2 uger

 

Periode uge 32-33

05.08.19 - 18.08.19

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 198

 

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
1708-08 PA August 2017, EUV2, Godskrivning samfundsfag
Sted(er)
Køge
Holbæk
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut
Forløbsoversigter