1708-12 PA August 2017, EUV2, 6 måneders godskrivning, Holbæk, Køge, Næstved

Indsendt af zbcadmin den 27/08/2018 - 07:35

 

25.april 2018

Uddannelsen starter: 28. august 2017

Uddannelsen slutter: 22. marts 2019

Skoleperiode 1
1 uge

 

Uge 35

28.08.17 - 01.09.17- 5 skoledage

 

Praktikperiode 1
15 uger

 

Periode uge 36-49

04.09.17 - 10.12.17

 

Skoleperiode 2
18 uger + SH + 1 uges ferie

 

Periode uge 50-17

11.12.17 - 27.04.18- 88 skoledage

Ferie

21.12.17, 22.12.17, 27.12.17, 28.12.17, 29.12.17, 27.03.18, 28.03.18

Helligdage

25.12.17, 26.12.17, 01.01.18, 29.03.18, 30.03.18, 02.04.18, 27.04.18, 10.05.18

 

Skoleperiode 3
17 uger + SH + 4 ugers ferie

 

Periode uge 18-39

30.04.18 - 28.09.18- 87 skoledage

Helligdag

10.05.18, 21.05.18

Skolen lukket

05.06.18

Ferie uge 27-30

02.07.18 - 27.07.18

Studiedage

30.07.18

 

Praktikperiode 3
18 uger + 1 uges ferie

 

Periode uge 40-6

01.10.18 - 10.02.19

Ferie uge 42

15.10.18 - 21.10.18

 

Skoleperiode 4
6 uger + SH

 

Uge 7-12

11.02.19 - 22.03.19- 30 skoledage

Intro til grundfagsprøven

29.01.19

Eleven trækker til grundfagsprøven

27.02.19 eller 28.02.19

Prøve i grundfag

28.02.19 eller 01.03.19

Trækning til uddannelsesspecifikt fag

04.03.19 eller 05.03.19

Forberedelse til prøve

05.03.19 eller 06.03.19

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

06.03.19 eller 07.03.19

Eleven starter projekt op

08.03.19

Eleven uploader projektet på Fronter inden kl. 12

15.03.19

Afsluttende prøve

20.03.19 eller 21.03.19

Uddannelsen slutter

22.03.19

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 210

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
1708-12 PA August 2017, EUV2, 6 måneders godskrivning
Sted(er)
Køge
Holbæk
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut
Forløbsoversigter