1709-09 SSA september 2017, SSH elever, EUV2, godskr. dansk og 2 måneders praktik, Holbæk, Køge og Roskilde

Indsendt af zbcadmin den 27/08/2018 - 07:35

 

25.april 2018

Uddannelsen starter: 18. september 2017

Uddannelsen slutter: 8. september 2019

Følger 1702-01 SSA februar 2017, GF2 elever, EUV2, Holbæk, Køge og Roskilde
 

 

 

Skoleperiode 1B
9 uger + SH

 

Uge 38-47

18.09.17 - 24.11.17- 45 skoledage

Ferie uge 42

16.10.17 - 20.10.17

 

Praktikperiode 1B (særskilt forløb)
Primær 9 uger + 1 uges ferie.

 

Uge 48-5

27.11.17 - 04.02.18

Ferie

21.12.17, 22.12.17, 27.12.17, 28.12.17, 29.12.17

 

Overflyttes til 1701-03 SSA januar 2017, GF2 elever, EUV2, godskr. dansk, Slagelse
 

 

 

Skoleperiode 2
13 uger + SH

 

Uge 6-19

05.02.18 - 11.05.18- 65 skoledage

Helligdage

29.03.18, 30.03.18, 02.04.18, 27.04.18, 10.05.18

Trækning af case

24.04.18, 30.04.18, 01.05.18 eller 02.05.18

Forberedelse til prøve

25.04.18, 01.05.18, 02.05.18 eller 03.05.18

Prøve i farmakologi og medicinhåndtering

26.04.18. 02.05.18, 03.05.18 eller 04.05.18

 

Praktikperiode 2
Psykiatri 18 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 20-40

14.05.18 - 07.10.18

Ferie uge 28+29+30

09.07.18 - 29.07.18

 

Skoleperiode 3A
11 uger + 1 ugers ferie + SH

 

Uge 41-01

08.10.18 - 04.01.19- 55 skoledage

Ferie

19.12.18, 20.12.18, 21.12.18, 27.12.18, 28.12.18

Helligdage

25.12.18, 26.12.18, 01.01.19

Skolen lukket

24.12.18. 31.12.18

Prøve i naturfag

12.12.18, 14.12.18, 18.12.18

 

Praktikperiode 3A
Somatik i sygehus regi 10 uger + 1 uges ferie

 

Uge 02-12

07.01.19 - 24.03.19

Ferie uge 12

18.09.19 - 24.03.19

 

Praktikperiode 3B
Somatik i kommunalt regi 16 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 13-31

25.03.19 - 04.08.19

Ferie uge 27+28+29

01.07.19 - 21.07.19

 

Praktikperiode 3C
Tematiseret læringsforløb i sygehus regi 2 uger

 

Uge 32-33

05.08.19 - 18.08.19

 

Skoleperiode 4
3 uger

 

Uge 34-36

19.08.19 - 06.09.19- 15 skoledage

Opstart af projekt

23.08.19

Aflevering af projekt senest kl. 12.00

30.08.19

Afsluttende prøve

04.09.19 eller 05.09.19

Uddannelsen slutter

06.09.19

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 180

Primær kategori
Andre kategorier
Elevbaggrund
SSH
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
1709-09 SSA september 2017, SSH elever, EUV2, godskr. dansk og 2 måneders praktik
Sted(er)
Køge
Roskilde
Holbæk
Tidspunkt start
Tidspunkt slut
Forløbsoversigter