1709-11 SSA september 2017, SSH elever, EUD/EUV3, Holbæk, Køge og Roskilde

Indsendt af zbcadmin den 27/08/2018 - 07:35

 

25.april 2018

Uddannelsen starter: 18. september 2017

Uddannelsen slutter: 8. december 2019

Følger februar 2017
 

 

 

Skoleperiode 1B
10 uger + SH + 1 uges ferie

 

Uge 38-48

18.09.17 - 01.12.17- 50 skoledage

Ferie uge 42

16.10.17 - 20.10.17

 

Praktikperiode 1B
Primær 12 uger + 1 uges ferie.

 

Uge 49-9

04.12.17 - 04.03.18

Ferie

21.12.17, 22.12.17, 27.12.17, 28.12.17, 29.12.17

 

Skoleperiode 2
15 uger + SH

 

Uge 10-26

05.03.18 - 29.06.18- 78 skoledage

Dansk uge 10

 

Helligdage

29.03.18, 30.03.18, 02.04.18, 27.04.18, 10.05.18, 21.05.18

prøve i engelsk

12.04.18 og 13.04.18

Studiedag

01.05.18

Skolen lukket

05.06.18

trækning af case

06.06.18, 11.06.18, 12.06.18 eller 13.06.18

Forberedelse til prøve

07.06.18, 12.06.18, 13.06.18 eller 14.06.18

Prøve i farmakologi og medicinhåndtering

08.06.18, 13.06.18, 14.06.18 eller 15.06.18

 

Praktikperiode 2
Psykiatri 17 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 27-46

02.07.18 - 18.11.18

Ferie uge 27+28+29

02.07.18 - 22.07.18

 

Skoleperiode 3A
12 uger + 2 ugers ferie + SH

 

Uge 47-9

19.11.18 - 01.03.19- 60 skoledage

Dansk uge 47

 

Ferie uge 7

11.02.19 - 17.02.19

Ferie

19.12.18, 20.12.18, 21.12.18, 27.12.18, 28.12.18

Helligdage

25.12.18, 26.12.18, 01.01.19

Skolen lukket

24.12.18. 31.12.18

Prøve i dansk

21.02.19, 22.02.19, 26.02.19

Prøve i naturfag

21.02.19, 26.02.19, 27.02.19

 

Praktikperiode 3A
Somatik i sygehus regi 10 uger

 

Uge 10-19

04.03.19 - 12.05.19

 

Skoleperiode 3B
3 uger -  KUN FOR EUD/EUV3 - ELEVER

 

Uge 20-22

13.05.19 - 31.05.19- 13 skoledage

Helligdage

17.05.19, 30.05.19

 

Praktikperiode 3B
Somatik i kommunalt regi 12 uger + 3 ugers ferie.

 

Uge 23-37

03.06.19 - 15.09.19

Ferie uge 28+29+30

08.07.19 - 28.07.19

 

Praktikperiode 3C
Tematiseret læringsforløb i sygehus regi 2 uger

 

Uge 38-39

16.09.19 - 29.09.19

 

Skoleperiode 4
3 uger

 

Uge 40-42

30.09.19 - 18.10.19- 15 skoledage

Opstart af projekt

04.10.19

Aflevering af projekt senest kl. 12.00

11.10.19

Afsluttende prøve

16.10.19 eller 17.10.19

Skoleuddannelsen slutter

18.10.19

 

Praktikperiode 3D
Somatik i kommunalt regi 7 uger

 

Uge 43-49

21.10.19 - 08.12.19

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkt fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 216

 

Primær kategori
Andre kategorier
Elevbaggrund
SSH
Elevtype
EUD/EUV3
Hold
1709-11 SSA september 2017, SSH elever, EUD/EUV3
Sted(er)
Køge
Roskilde
Holbæk
Tidspunkt start
Tidspunkt slut
Forløbsoversigter