1808-05 PA August 2018, EUD/EUV3, Holbæk, Køge, Næstved

Indsendt af SOSU_Admin den 02/09/2019 - 15:00

2. september 2019

Uddannelsen starter: 20. august 2018

Uddannelsen slutter: 27. september 2020

Skoleperiode 1
4 uger

 

Uge 34-37

20.08.18 - 14.09.18- 20 skoledage

 

Praktikperiode 1
14 uger + 4 dages ferie

 

Uge 38-52

17.09.18 - 30.12.18

Ferie uge 51/52

21.12.18, 24.12.18, 27.12.18, 28.12.18

 

Skoleperiode 2
20 uger + SH + 1 feriedag

 

Uge 01-22

31.12.18 - 31.05.19- 103 skoledage

1 Feriedag

31.12.18

Helligdage

01.01.19, 18.04.19, 19.04.19, 22.04.19, 17.05.19, 30.05.19

Studiedage

Feriedag

14.02.19, 15.02.19, 31.05.19

 

Praktikperiode 2
19 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 23-44

03.06.19 - 03.11.19

Ferie uge 28+29+30

08.07.19 - 28.07.19

 

Skoleperiode 3
20 uger + SH + 2 ugers ferie

 

Uge 45-15

04.11.19 - 10.04.20- 100 skoledage

Ferie uge 52/01

23.12.19, 24.12.19, 27.12.19, 30.12.19, 31.12.19

Helligdage

25.12.19, 26.12.19, 01.01.20, 09.04.20, 10.04.20

Ferie uge 7 - HO+ NÆ

Ferie uge 8 - KØ

10.02.20 - 16.02.20

17.02.20 - 23.02.20

Trækning Grundfag

 

 

Prøve i grundfag

 

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Forberedelse til prøve

 

 

Prøve i

uddannelsesspecifikt

fag

Hold 1: 03.03.20, Hold 2: 04.03.20, Hold 3: 05.03.20

Hold 1: 04.03.20, Hold 2: 05.03.20,

Hold 3: 06.03.20

Hold 1: 31.03.20, Hold 2: 01.04.20, Hold 3: 06.04.20

Hold 1: 01.04.20

Hold 2: 02.04.20

Hold 3: 07.04.20

Hold 1: 02.04.20,

Hold 2: 03.04.20,

Hold 3: 08.04.20

 

 

 

Praktikperiode 3
18 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 16-36

13.04.20 - 06.09.20

Ferie uge 29+30+31

13.07.20 - 02.08.20

 

Skoleperiode 4
3 uger

 

Uge 37-39

 

Upload projekt i Moodle senest kl. 12.

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

07.09.20 - 25.09.20- 15 skoledage

 

18.09.20

23.09.20 + 24.09.20

25.09.20

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 238

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUD/EUV3
Hold
1808-05 PA August 2018, EUD/EUV3, Holbæk, Køge, Næstved
Sted(er)
Køge
Holbæk
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter