2001-02 PA januar 2020 EUV2, Næstved

Indsendt af SOSU_Admin den 29/10/2019 - 07:59

25. august 2019

Uddannelsen starter: 27. januar 2020

Uddannelsen slutter: 13. marts 2022

Skoleperiode 1
4 uger

 

Uge 5-8

27.01.20 – 21.02.20

20 skoledage

 

Praktikperiode 1
17 uger

 

Uge 9-25

 24.02.20 – 19.06.20

 

 

 

Skoleperiode 2
17 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 26-45

22.06.20 – 06.11.20

- 85 skoledage

 

Dansk uge 26

 

Ferie 28-30

 

22.06.20 – 26.06.20

 

06.07.20 – 26.07.20

 

 

Samfundsfag uge 44/45

 

26.10.20 – 06.11.20

 

Praktikperiode 2
21 uger + 1 uges ferie

 

Uge 46-14

Ferie uge 52-53

09.11.20 - 09.04.21

24.12.20, 28.12.20, 29.12.20, 30.12.20, 31.12.20

 

 

 

Skoleperiode 3
20 uger + 4 ugers ferie

 

Uge 15-37

12.04.21 – torsdag den 16.09.21

- 90 skoledage

Dansk uge 15

Samfundsfag uge 16

Ferie uge 27-30

12.04.21 – 16.04.21

19.04.21 – 23.04.21

05.07.21 – 30.07.21

 

Helligdage

 

Skolen lukket

30.04.21, 13.05.21, 24.05.21

14.05.21

 

 

Trækning grundfag

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Prøve i grundfag

 

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

 

Praktikperiode 3
21 uger + 1 uges ferie

 

Uge 37-07

Fredag den 17.09.21 – 20.02.22

Ferie uge 52

27.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 30.12.21, 31.12.21

 

Skoleperiode 4
3 uger

 

Uge 8-10

 

Upload af projekt i Moodle senest kl. 12

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

21.02.22 – 11.03.22

15 skoledage

 

 

 

13.03.22

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 210

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
2001-02 PA januar 2020 EUV2, Næstved
Sted(er)
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter