2102-03 PA februar 2021 EUV2, 6 mdr. godskrivning, Næstved

Indsendt af SOSU_Admin den 13/01/2021 - 12:31

. februar 2021

Uddannelsen starter: Tirsdag den 27. april 2021

Uddannelsen slutter: 6. november 2022

Skoleperiode 1 – særskilt forløb
4 uger

 

Uge 17-21

 

 

Helligdage

Skolen lukket

Tirsdag den 27.4.21 – 28.05.21 - 20 skoledage

13.05.21, 24.05.21

14.05.21

 

Praktikperiode 1 – særskilt forløb
5 uger

 

Uge 22-26

31.05.21 – 02.07.21

 

 

 

Skoleperiode 2
17 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 27-46

05.07.21 – 21.11.21 - 85 skoledage

Ferie 28-30

12.07.21 – 01.08.21

 

Dansk uge 27

 

Samfundsfag uge 42-43

 

05.07.21 – 09.07.21

 

18.10.21 – 29.10.21

 

Praktikperiode 2
17 uger + 1 uges ferie

 

Uge 47-14

 

Ferie uge 52

22.11.21 – 08.04.22

 

27.12.21, 28.12.21, 29.12.21, 30.12.21, 31.12.21

 

 

 

Skoleperiode 3
18 uger 4 ugers ferie

 

Uge 15-38

11.04.22 – tirsdag den 20.09.22

- 90 skoledage

Dansk uge 15-16

Samfundsfag uge 16-17

Ferie uge 27-30

11.04.22 – 20.04.22

 

21.04.22 – 27.04.22

04.07.22 – 31.07.22

 

Helligdage

 

 

Skolen lukket

14.04.22, 15.04.22, 18.04.22, 13.05.22, 26.05.22, 06.06.22

27.05.22

 

 

Engelsk

 

 

Case undervisning dansk

Hold 1: 15.06.22

Hold 2: 16.06.22

Hold 3: 17.06.22

09.08.22

 

Prøve i dansk

 

 

Prøve i samfundsfag

 

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Forberedelse til uddannelsesspecifikt fag

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

Hold 1: 10.08.22

Hold 2: 11.08.22

Hold 3: 12.08.22

Hold 1: 15.08.22

Hold 2: 16.08.22

Hold 3: 17.08.22

Hold 1: 12.09.22

Hold 2: 13.09.22

Hold 3: 14.09.22

Hold 1: 13.09.22

Hold 2: 14.09.22

Hold 3: 15.09.22

Hold 1: 14.09.22

Hold 2: 15.09.22

Hold 3: 16.09.22

 

Praktikperiode 3 – særskilt forløb
3 uger

 

Uge 38-40

Onsdag den 21.09.22 – 09.10.22

 

 

 

 

Skoleperiode 4 – særskilt forløb
3 uger + 1 uges ferie

 

Uge 41-44

 

Ferie uge 42

Upload af projekt i Moodle senest kl. 12

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

10.10.22 – 04.11.22

15 skoledage

17.10.22 – 21.10.22

28.10.22

 

02.11.22 + 03.11.22

06.11.22

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 210

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
2102-03 PA februar 2021 EUV2, 6 mdr. godskrivning, Næstved
Sted(er)
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter