2201-03 PA januar 2022 EUV2, 2 mdr. godskrivning praktik, Næstved

Indsendt af zbcadmin den 12/01/2022 - 08:46

12. januar 2022

Uddannelsen starter: 31. januar 2022

Uddannelsen slutter: 10. december 2023

Skoleperiode 1
4 uger

 

Uge 05-08

31.01.22 – 25.02.22

20 skoledage

 

Praktikperiode 1
18 uger

 

Uge 09-26

28.02.22 – 01.07.22

 

 

 

Skoleperiode 2
17 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 27-46

04.07.22 – 18.11.22 85 skoledage

Ferie 28-30

11.07.22 – 31.07.22

 

Dansk uge 27

 

Samfundsfag uge 45-46

 

04.07.22 – 08.07.22

 

07.11.22 – 18.11.22

 

Praktikperiode 2
19 uger + 1 uges ferie

 

Uge 47-15

 

Ferie uge 51/52

21.11.22 – onsdag den 12.04.23

23.12.22, 27.12.22, 28.12.22, 29.12.22, 30.12.22

 

 

 

Skoleperiode 3
19 uger 4 ugers ferie

 

Uge 15-38

Torsdag den 13.04.23 – tirsdag den 19.09.23

- 90 skoledage

Dansk uge 15-16

Samfundsfag uge 16-17

Helligdage

 

Skolen lukket

Ferie uge 27-30

13.04.23 – 19.04.23

 

20.04.23 – 26.04.23

05.05.23, 18.05.23, 29.05.23

19.05.23

03.07.23 – 30.07.23

 

 

Engelsk

 

Case undervisning dansk

 

Prøve i dansk

 

Prøve i samfundsfag

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Forberedelse til uddannelsesspecifikt fag

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

 

 

 

 

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

 

Praktikperiode 3
9 uger

Uge 38-46

onsdag den 20.09.23 – 19.11.23

 

 

 

Skoleperiode 4
3 uger

Uge 47-49

 

Upload af projekt i Moodle senest kl. 12

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

20.11.23 – 08.12.23

15 skoledage

 

 

 

10.12.23

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 210

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
2201-03 PA januar 2022 EUV2, 2 mdr. godskrivning praktik, Næstved
Sted(er)
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter