2208-04 PA August 2022, EUD/EUV3, Slagelse

Indsendt af zbcadmin den 17/05/2022 - 13:43

Forløbet er gældende for GF2 elever, der har afsluttet GF2 med uddannelsesaftale den 7. august 2022

17. maj 2022

Uddannelsen starter: 8. august 2022

Uddannelsen slutter: 22. september 2024

Skoleperiode 1
4 uger

                                              08.08.22 – 02.09.22

Uge 32-35

- 20 skoledage

 

Praktikperiode 1
15 uger

Uge 36-50

19.09.22 – onsdag den 14.12.22

 

 

 

 

Skoleperiode 2 – EUD/EUV3

3 uger

  Uge 50-02                        torsdag den 15.12.22 -  

                                              Torsdag den 12.01.23              

                                             - 15 skoledage

Ferie uge 51/52                 23.12.22, 27.12.22,

                                             28.12.22, 29.12.22,  

                                             30.12.22

 

 

Skoleperiode 2
18 uger + SH

Uge 02-20

Fredag den 13.01.23 -  19.05.23

 

- 85 skoledage

Dansk 02/03

Helligdage

 

 

13.01.23 – 19.01.23

06.04.23, 07.04.23, 10.04.23, 05.05.23, 18.05.23

Studiedag

19.05.23

Samfundsfag 19/20

11.05.23 – 17.05.23

 

Praktikperiode 2
17 uger + 4 ugers ferie

Uge 21-41

22.05.23 – tirsdag den 10.10.23

 

Ferie uge 27+28+29+30

03.07.23 – 30.07.23

 

Skoleperiode 3 – EUD/EUV3

2 uger

  Uge 41-43                           onsdag den 11.10.23

                                               – tirsdag                                                      

                                               den 24.10.23

 

                                               - 10 skoledage

Skoleperiode 3
19 uger + SH + 2 ugers ferie

Uge 43-11

Onsdag den 25.10.23 – 15.03.24

 

- 90 skoledage

Dansk uge 44

Samfundsfag uge 45

Ferie uge 52

30.10.23 – 03.11.23

06.11.23 – 10.11.23

21.12.23, 22.12.23, 27.12.23, 28.12.23, 29.12.23

Ferie uge 7

 

12.02.24 – 18.02.24

 

 

 

Case undervisning  dansk

 

Prøve i engelsk

 

Prøve i Dansk

 

 

Prøve i samfundsfag

 

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Forberedelse til uddannelsesspecifikt fag

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

 

 

 

 

 

 

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

 

Praktikperiode 3
21 uger + 3 ugers ferie

Uge 12-35

18.03.24 – 01.09.24

 

Ferie uge 29+30+31

 

15.07.24 – 04.08.24

 

Skoleperiode 4
3 uger

Uge 36-38

 

Upload af projekt i Moodle senest kl. 12

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

02.09.24 – 20.09.24

15 skoledage

 

 

 

22.09.24

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 235

Primær kategori
Andre kategorier
Elevbaggrund
GF2
Elevtype
EUD/EUV3
Hold
2208-04 PA August 2022, EUD/EUV3, Slagelse
Sted(er)
Slagelse
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter