2208-05 PA August 2022, EUV2, Slagelse

Indsendt af zbcadmin den 17/05/2022 - 13:46

Forløbet er gældende for GF2 elever, der har afsluttet GF2 med uddannelsesaftale den 7. august 2022

17.05.23

Uddannelsen starter: 8. august 2022

Uddannelsen slutter: 18. august 2024

Skoleperiode 1
4 uger

                                              08.08.22 – 02.09.22

Uge 32-35

- 20 skoledage

 

Praktikperiode 1
18 uger + 1 uges ferie

Uge 36-02

05.09.22 – torsdag  den 12.01.23

Ferie uge 51/52

 

 

 

23.12.22, 27.12.22, 28.12.22, 29.12.22, 30.12.22

 

Skoleperiode 2
18 uger + SH

Uge 02-20

fredag den 13.01.23 – 19.05.23

 

- 85 skoledage

Dansk uge 02/03

Helligdage

 

 

13.01.23 – 19.01.23

06.04.23, 07.04.23, 10.04.23, 05.05.23, 18.05.23,

Studiedag

19.05.23

Samfundsfag

03.05.23 – 17.05.23

 

Praktikperiode 2
19 uger + 4 ugers ferie

Uge 21-43

22.05.23 – tirsdag den 24.10.23

 

Ferie uge 27+28+29+30

03.07.23 – 30.07.23

 

Skoleperiode 3
19 uger + SH + 2 ugers ferie

Uge 43-11

onsdag den 25.10.23 – 15.03.24

 

- 90 skoledage

Dansk uge 44

Samfundsfag uge 45

Ferie uge 52

30.10.23 – 03.11.23

06.11.23 – 10.11.23

21.12.23, 22.12.23, 27.12.23, 28.12.23, 29.12.23

Ferie uge 7

 

12.02.24 – 18.02.24

 

 

 

Case undervisning  dansk

06.02.24

Prøve i engelsk

 

Prøve i Dansk

 

 

Prøve i samfundsfag

 

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Forberedelse til uddannelsesspecifikt fag

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

24.01.24 + 25.01.24 + 26.01.24

 

07.02.24 + 08.02.22 + 09.02.24

 

 

26.02.24 + 27.02.24 + 28.02.24

 

 

 

Hold 1: 25.03.24

Hold 2: 02.04.24

Hold 3: 03.04.24

Hold 1: 26.03.24

Hold 2: 03.04.24

Hold 3: 04.04.24

Hold 1: 27.03.24

Hold 2: 04.04.24

Hold 3: 05.04.24

 

Praktikperiode 3
16 uger + 3 ugers ferie

Uge 12-30

18.03.24 – 28.07.24

 

Ferie uge 28+29+30

 

08.07.24 – 28.07.24

 

Skoleperiode 4
3 uger

Uge 31-33

 

Upload af projekt i Moodle senest kl. 12

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

29.07.24 – 16.08.24

15 skoledage

23.08.24

 

28.08.24 + 29.09.24

18.08..24

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 210

Primær kategori
Andre kategorier
Elevbaggrund
GF2
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
2208-05 PA August 2022, EUV2, Slagelse
Sted(er)
Slagelse
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter