2301-02 PA januar 2023 EUV2, Næstved

Indsendt af zbcadmin den 24/11/2022 - 10:25

06.09.23

Uddannelsen starter: 30. januar 2023

Uddannelsen slutter: 9. februar 2025

Skoleperiode 1
4 uger

 

Uge 05-08

30.01.23 – 24.02.23

20 skoledage

 

Oplæringsperiode 1
18 uger

 

Uge 09-26

27.02.23 – 30.06.23

 

 

 

Skoleperiode 2
17 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 27-46

03.07.23 – 17.11.23 85 skoledage

Ferie 28-30

10.07.23 – 30.07.23

 

Dansk uge 27

 

Samfundsfag uge 45-46

 

03.07.23 – 07.07.23

 

06.11.23 – 17.11.23

 

Oplæringsperiode 2
18 uger + 1 uges ferie

 

Uge 47-15

 

Juleferie

20.11.23 – onsdag den 10.04.24

21.12.23, 22.12.23, 27.12.23, 28.12.23, 29.12.23

 

 

 

Skoleperiode 3
18 uger 4 ugers ferie

 

Uge 15-38

Torsdag den 11.04.24 – tirsdag den 18.09.24

- 90 skoledage

Dansk uge 15-16

Samfundsfag uge 16-17

Helligdage

Skolen lukket

Studiedag

Ferie uge 27-30

11.04.24 – 17.04.24

18.04.24 – 24.04.24

09.05.24, 20.05.24

10.05.24

26.04.24

01.07.24 – 28.07.24

 

 

Engelsk

 

Case undervisning dansk

12.06.24, 13.06.24, 14.06.24

 

14.05.24

Prøve i dansk

 

Prøve i samfundsfag

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Forberedelse til uddannelsesspecifikt fag

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

15.05.24, 16.05.24, 17.05.24

 

12.08.24, 13.08.24, 14.08.24

Hold 1: 09.09.24

Hold 2: 10.09.24

Hold 3: 11.09.24

Hold 1: 10.09.24

Hold 2: 11.09.24

Hold 3: 12.09.24

Hold 1: 11.09.24

Hold 2: 12.09.24

Hold 3: 13.09.24

 

Oplæringsperiode 3
17 uger + 1 uges ferie

Uge 38-03

onsdag den 17.09.24 – 19.01.25

Juleferie

23.12.24, 24.12.24, 27.12.24, 30.12.24, 31.12.24

 

Skoleperiode 4
3 uger

Uge 04-06

 

Upload af projekt i Moodle senest kl. 12

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

20.01.25 – 07.02.25

15 skoledage

31.01.25

 

05.02.25 + 06.02.25

09.02.25

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 210

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
2301-02 PA januar 2023 EUV2, Næstved
Sted(er)
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter