2301-02 PA januar 2023 EUV2, Næstved

Indsendt af zbcadmin den 21/06/2022 - 11:07

21. juni 2022

Uddannelsen starter: 23. januar 2023

Uddannelsen slutter: 2. februar 2025

Skoleperiode 1
4 uger

 

Uge 04-07

23.01.23 – 17.02.23

20 skoledage

 

Praktikperiode 1
15 uger

 

Uge 08-25

20.02.23 – 23.06.23

 

 

 

Skoleperiode 2
17 uger + 3 ugers ferie

 

Uge 26-45

26.06.23 – 10.11.23 85 skoledage

Ferie 28-30

10.07.23 – 30.07.23

 

Dansk uge 26

 

Samfundsfag uge 44-45

 

26.06.23 – 30.06.23

 

30.10.23 – 10.11.23

 

Praktikperiode 2
17 uger + 1 uges ferie

 

Uge 46-14

 

Juleferie

13.11.23 – onsdag den 03.04.24

21.12.23, 22.12.23, 27.12.23, 28.12.23, 29.12.23

 

 

 

Skoleperiode 3
19 uger 4 ugers ferie

 

Uge 14-37

Torsdag den 04.04.24 – tirsdag den 10.09.24

- 90 skoledage

Dansk uge 14-15

Samfundsfag uge 15-16

Helligdage

 

Skolen lukket

Ferie uge 27-30

04.04.24 – 10.04.24

 

11.04.24 – 17.04.24

26.04.24, 09.05.24, 20.05.24

10.05.24

01.07.24 – 28.07.24

 

 

Engelsk

 

Case undervisning dansk

 

Prøve i dansk

 

Prøve i samfundsfag

 

Trækning uddannelsesspecifikt fag

Forberedelse til uddannelsesspecifikt fag

Prøve i uddannelsesspecifikt fag

 

 

 

 

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

Hold 1:

Hold 2:

Hold 3:

 

Praktikperiode 3
17 uger + 1 uges ferie

Uge 37-02

onsdag den 11.09.24 – 12.01.25

Juleferie

23.12.24, 24.12.24, 27.12.24, 30.12.24, 31.12.24

 

Skoleperiode 4
3 uger

Uge 03-05

 

Upload af projekt i Moodle senest kl. 12

Afsluttende prøve

Uddannelsen slutter

13.01.25 – 31.01.25

15 skoledage

 

 

 

02.02.25

 

Ferie
Ferien i praktikken er som udgangspunkts fastlagt. Hvis det uddannelsesmæssigt er en fordel, kan ferien efter aftale mellem elev og praktiksted flyttes. Ønsker eleven ændring af ferien, skal praktikstedet kontaktes. Ændringer af ferien bekræftes skriftligt af begge parter.

 

 

 

 

Skoledage i alt: 210

Primær kategori
Andre kategorier
Elevtype
EUV2/EUV2
Hold
2301-02 PA januar 2023 EUV2, Næstved
Sted(er)
Næstved
Tidspunkt start
Tidspunkt slut

Tags

Forløbsoversigter