Arbejdsgivere/praktikvejledere

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:06


 


Personale er velkomne til online elev-infomøde om praktik i udlandet: 

 • Torsdag den 3. februar 2022 kl. 14:15 til 15:15 
 • Torsdag den 8. september 2022 kl. 14:15 til 15:15 

Mail til heka@zbc.dk for mødelink.

 


Kommunale arbejdsgivere kan sende både elever og ansatte på udlandsopholderasmus

 

 

 

globus 3 Kommunale ARBEJDSGIVERE: Elever i udlandspraktik 

Ansvarsfordeling og godkendelse: 

 • Arbejdsgiver har det juridiske og faglige ansvar for eleven under praktik i udlandet, mens ZBCs internationale afdeling tager sig af det administrative og praktiske. Arbejdsgivere er velkomne til at kontakte ZBCs internationale afdeling - kontaktperson: Henni, heka@zbc.dk - mobil 31 93 57 36. Venligst læs hele teksten herunder, da det besvarer mange spørgsmål :)  
 • Arbejdsgiver kan få refunderet elevlønnen gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) ved praktik i udlandet på minimum 1 kalendermåned, hvilket er tilfældet her med 5 uger. Klik her for at læse mere. ZBCs internationale afdeling sender automatisk dokumentation ud til arbejdsgiver, kort efter eleven er kommet hjem. Arbejdsgiver har 4 måneder efter hjemkomst til at søge om lønrefusion. 
 • Det er godt at vide, at der er betydeligt mindre papirarbejde for arbejdsgiver, hvis arbejdsgiver godkender et Erasmus+ land, men i princippet kan eleven komme til alle lande. Læs mere længere nede på denne side om hhv. Erasmus+ og PIU (praktik i udlandet) som udstationering. 

 

 • Det er op til arbejdsgiveren, om man vil godkende, at eleven i 5 uger kan komme i praktik i udlandet. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren vurderer, at eleven er åben, fleksibel og proaktiv. Det kan være en positiv modningsproces at komme i praktik i udlandet, idet man står på egne ben og skal håndtere kulturchok, problemløsning og at arbejde under forhold, der kan være meget anderledes end i Danmark. 
 • International afdeling afholder forberedelsesmøde med eleverne forud for rejsen for dels at få styr på alle kontrakter og det administrative – og dels for at forberede dem på, at de vil møde en ganske anden virkelighed og praksis, når de kommer til udlandet. Formålet med opholdet er i høj grad at udvikle og bevidstgøre eleverne indenfor deres fag – og det sker uden tvivl i mødet med en anden kultur. Vi vil tale forskellige scenarier igennem med eleverne i forhold til, at de skal kunne tage deres forholdsregler, når de møder en anden praksis i kontakten med patienter, beboere, børn, unge etc. samt andre typer ledelsesstile og kollegial interaktion. Man skal også være fleksibel med andre boligforhold end man er vant til hjemmefra, og at folk generelt kommunikerer anderledes i en anden kultur. 
 • Arbejdsgiver skal stå til rådighed for eleven under praktikken i udlandet, og international afdeling støtter også gerne.
 • ZBCs internationale afdeling kan ikke tage ansvar for evt. smittefare for Corona, MRSA, ESBL o.a. under praktik i udlandet, men opfordrer naturligvis eleverne til at tage forholdsregler og til altid at følge Udenrigsminsteriets rejsevejledninger. International afdeling følger Corona-situationen løbende i ind- og udland, men kan ikke påtage sig ansvaret for at vide alt om evt. hurtig udvikling af smittefare i det land, eleven befinder sig. Det kan blive aktuelt at tage hjem med meget kort varsel, hvis en situation udvikler sig fx til fare for helbred eller ikke at kunne komme hjem senere. Den danske arbejdsgiver kan til enhver tid hjemkalde eleven, også af forebyggende årsager. Hvis eleven tager hjem før tid, er det kun ved "force majeure", at eleven ikke selv skal betale for evt. ekstraudgifter ved tidlig hjemrejse - Læs mere i næste afsnit herunder. 
 • Elever skal arbejde minimum 37 timer om ugen under praktik i udlandet - Det kan være mere, da man følger lokale forhold. Det kan være arbejde både om dagen, aftenen og natten på både hverdage og weekender (Vi oplever dog mest, at folk har dagvagter, men der er ingen garantier). Man har ikke studietid under praktikken i udlandet.  

 


Hvis eleven tager hjem før tid - Regler for Erasmus+ tilskud til elev (samlet ca. 15.000 kr.):

Hjemrejse på grund af fx hjemve: 

 • Indenfor de første 14 dage skal alt skal betales tilbage til EU. 
 • Efter 15+ dage skal ca. en tredjedel (ca. 5.000 kr.) betales tilbage til EU, men det nøjagtige beløb kommer an på dato for sidste arbejdsdag. 


Hjemrejse på grund af "force majeure" dvs. fx coronaudbrud, naturkatastrofe o.lign.: 

 • Alle udgifter, der kan dokumenteres, skal ikke betales tilbage - derfor: GEM ALLE KVITTERINGER! Resten skal betales tilbage efter hjemkomst. 
 • Vi anbefaler altid eleverne at booke fleksibel returbillet inden afrejse, så den kan ændres gratis (eller lille gebyr) uden at skulle købe en helt ny billet for at komme hurtigt hjem. Hvis man kun kan få returbilletten byttet til en voucher, er det dokumentation nok til, at man kan ikke skal betale prisen for returbilletten tilbage til EU. 

 

Risiko for tilbagebetaling ved for tidlig hjemrejse fremgår også af den skriftlige kontrakt, som eleven indgår med ZBC inden afgang. 


 

Elev-infomøde om praktik i udlandet: 

 • Arbejdsgiverne godkendte ved mundtlig tilkendegivelse på LUU i juni 2020, at elever i deres arbejdstid godt må deltage i ét 1-times frivilligt infomøde om praktik i udlandet, som afholdes på en ZBC-lokation og/eller online på Microsoft Teams ca. hvert halve år, arrangeret af ZBCs internationale afdeling. Elever bør inviteres flere gange i deres uddannelse, når der er 8-24 måneder til de kan komme afsted, dvs. allerede fra GF2. Infomødet ligger ofte en torsdag eftermiddag. 

Arbejdsgiverens to do list: 

 • Arbejdsgiver skal løbende give ZBCs internationale afdeling besked om evt. ændringer i kontaktoplysninger til kommunens praktikansvarlige - mail til: international@zbc.dk 
 • Forsikring: Arbejdsgiver sørger for forsikring til elev under praktik i udlandet, der som minimum dækker i arbejdstiden. Vores erfaring er, at mange arbejdsgivere også dækker eleverne i fritiden under praktik i udlandet, men det er op til den enkelte arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal informere elev, hvordan han/hun er dækket og give forsikringskort til elev inden afgang. Eleven kan under alle omstændigheder vælge at tilkøbe ekstra dækning – vi anbefaler det tyske forsikringsselskab ”Pro Trip – Dr. Walther”, der specialiserer sig i netop elevudveksling og inkluderer den såkaldte ”Third party liability”-dækning. International afdeling er ikke eksperter i forsikringer og henviser til arbejdsgiverens interne juridiske afdeling ved yderligere spørgsmål. 
 • Vi opfordrer eleven til at spørge den udenlandske praktikplads i god tid, om der er de nødvendige hjælpe-/værnemidler til rådighed. Forefindes de ikke, skal den danske arbejdsgiver give disse ting til eleven inden afgang, så eleven selv kan tage dem med i kufferten. Eksempler på hjælpe-/værnemidler er glidestykke til flytning, handsker, håndsprit, mundbind o.a. 
 • Hvis udlandspraktikken ligger i slutningen af en praktikperiode, skal eleven aftale med sin vejleder, at praktikmål og sluterklæring fra dansk praktik er ordnet INDEN afrejse til praktik i udlandet. 

 

  Gennem hvilke kanaler kommer eleverne i praktik i udlandet? 

  Partnerne i udlandet er typisk fra Eurocom Smart-netværket (Tyskland, Finland, Holland, Italien, Spanien, Belgien og Grækenland), som Annette Kay i sin tid startede op – og som vi (international afdeling) årligt har flere møder med. Vi kender således projektlederne i de pågældende lande – og i løbet af årene har internationale koordinatorer fra ZBC besøgt mange af praktikstederne, ligesom også arbejdsgivere og lærere har været på staff-mobilitet (udlandsophold) til nogle af praktikstederne – men vi kan ikke garantere, at vi selv har besøgt alle stederne. Kvalitetssikring af praktikstederne beror derfor som udgangspunkt på den gensidige tillid og de fælles aftaler, der er lavet i Eurocom Smart-netværket i forhold til udstationering af elever.

  Det er godt at vide, at der er betydeligt mindre papirarbejde for arbejdsgiver, hvis arbejdsgiver godkender et Erasmus+ land, men i princippet kan eleven komme til alle lande. Læs herunder om hhv. Erasmus+ og PIU (praktik i udlandet) som udstationering. 

   

  Elever kan komme ud gennem en af disse to ordninger: 

  1. erasmusEU's Erasmus+ program: Foruden alle EU-lande gives tilskud til praktikophold i Island, Norge, Tyrkiet, Lichtenstein, Serbien, Nordmakedonien og UK frem til 2022. Eleven forpligter sig i Erasmus+ til at opfylde EU-kravene for at få tilskud, bl.a. underskrive kontrakt mellem elev og ZBC, deltage i online sprogkursus & test (kan ikke dumpe), dokumentere refleksioner i Facebook-gruppe "SOSU ZBC elever i praktik i udlandet", få underskrifter i udlandet hos den udenlandske partner/praktikplads på flg. EU-dokumenter: Assessment, Learning agreement, Quality commitment, Confirmation of salary, deltagerbevis, samt at udfylde to evalueringsskemaer efter hjemkomst - Et fra EU og et fra ZBC. International afdeling fremsender udfyldt ZBC-evalueringsskema til den danske arbejdsgiver samt dokumentation til brug for arbejdsgiverens AUB-lønrefusion senest 4 mdr. efter hjemkomst.     
  2. PIU (Praktik i udlandet) - "Udstationering" udsendt af dansk arbejdsgiver, gælder til alle lande. Ved PIU skal den danske arbejdsgiver bl.a.: underskrive ansættelseskontrakt med eleven og den udenlandske praktikplads, indsende oprettelsesskema på Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)'s hjemmeside, samt hjælpe med elevens rejse-, (udenlandsk) husleje- og lønrefusion hos AUB. PIU-reglerne siger, at den udenlandske arbejdsgiver skal udbetale en løn (også selvom eleven stadig får dansk elevløn). Den udenlandske løn kan delvist kan være kost og logi, og der er ikke minimumsløn, så ofte er den meget lav. International afdeling hjælper gerne med processen. Læs mere:
   1. PIU-link 1 Styrelsens pjece til arbejdsgivere "Om udstationering af lærlinge og elever i udlandet".
   2. PIU-link 2: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB): "Oprettelse af elev ved udstationering".  

   

  Læs mere på elev-informationssiden om praktik i udlandet - klik her. 

   

   

   


  eurocom smart

   

   

  Kommunalt ANSATTE: Tag afsted i en uge med ’Eurocom Smart’  

  Som kommunalt ansat kan du her læse om dine muligheder for at deltage i en uges udenlandsk SOSU-personalebesøg med fastlagt program. Ugen arrangeres i det såkaldte 'Eurocom Smart'-netværk med følgende medlemslande: Holland, Spanien, Italien, Tyskland, Belgien, Finland, Norge og Danmark.

  Under normale forhold planlægges tre-fire ture om året på skift i ovenstående medlemslande. Fra Danmark kan 2 medarbejdere deltage pr. tur, som er på 5 dage.  

  belgien  

   Næste tur bliver sandsynligvis 5 dage i september 2022 i Belgien. 

   

   

  Man rejser som regel ud 2 medarbejdere, fx en praktikvejleder og en underviser (ofte én kommunalt ansat & en ZBC-ansat). Bemærk, at der er begrænsede pladser, idet det finansieres af et begrænset antal Erasmus+ bevillinger pr. år fra EU. Der er som udgangspunkt ingen egenbetaling (Arbejdstimer finansieres dog ikke). Det er ZBCs chefgruppe for SOSU/PA, der tager den endelige beslutning om, hvem der kommer afsted. Du kan udtrykke din interesse ved at kontakte Henni, international afdeling på ZBC: heka@zbc.dk. Hun tager alle forespørgsler videre til ZBC og arbejdsgiverne.

  Faglige ture til udlandet styrker dit globale udsyn samt din generelle viden om elevpraktik i udlandet, så du kan fortælle det videre til dine elever samt besvare deres spørgsmål.

  Har du forslag til udlandsture til andre lande eller med andre udenlandske SOSU-/PA-partnere, sig blot til, så kigger vi på mulighederne - Mail til international@zbc.dk 

  erasmus+ logo

   

   


  Er du elev, klik her 

  Er du ZBC-underviser, klik her

  Vil du læse om internationale udviklingsprojekter, klik her  

  Primær kategori
  Andre kategorier