Arbejdsgivere/praktikvejledere

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:06

globus 3
Kommunale arbejdsgivere kan sende både elever og ansatte på udlandsophold

 

 

 

 

Kommunale ARBEJDSGIVERE: Elever i udlandspraktik 

 • Arbejdsgiver har det juridiske og faglige ansvar for eleven under praktik i udlandet, mens ZBCs internationale afdeling tager sig af det administrative og praktiske. 
 • Det er op til arbejdsgiveren, om man vil godkende, at eleven i 5 uger kan komme i praktik i udlandet. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren vurderer, at eleven er moden, robust og proaktiv. 
 • Arbejdsgiver skal stå til rådighed for eleven under praktikken i udlandet, og international afdeling støtter også gerne. 
 • Partnerne i udlandet er typisk fra EUROCOM Smart-netværket (Tyskland, Finland, Holland, Italien, Spanien, Belgien og Grækenland), som Annette Kay i sin tid startede op – og som vi (international afdeling) årligt har flere møder med. Vi kender således projektlederne i de pågældende lande – og i løbet af årene har internationale koordinatorer fra ZBC besøgt mange af praktikstederne, ligesom også arbejdsgivere og lærere har været på staff-mobilitet (udlandsophold) til nogle af praktikstederne – men vi kan ikke garantere, at vi selv har besøgt alle stederne. Kvalitetssikring af praktikstederne beror derfor som udgangspunkt på den gensidige tillid og de fælles aftaler, der er lavet i EUROCOM Smart-netværket i forhold til udstationering af elever.
 • Vi vil i international afdeling holde forberedelsesmøde med eleverne forud for rejsen for dels at få styr på alle kontrakter og det administrative – og dels for at forberede dem på, at de vil møde en ganske anden virkelighed og praksis, når de kommer til udlandet. Formålet med opholdet er i høj grad at udvikle og bevidstgøre eleverne indenfor deres fag – og det sker uden tvivl i mødet med en anden kultur. Vi vil tale forskellige scenarier igennem med eleverne i forhold til, at de skal kunne tage deres forholdsregler, hvis de møder en anden praksis i kontakten med patienter eller beboere. 
 • Arbejdsgiver bestiller forsikringskort til elever, der skal i praktik i udlandet, samt informerer eleven, hvis han/hun selv skal tegne supplerende ulykkes-/rejseforsikring gældende i fritiden.
 • Arbejdsgiver skal løbende give ZBCs internationale afdeling besked om evt. ændringer i kontaktoplysninger til kommunens praktikansvarlige - mail til: international@zbc.dk  
 • Som arbejdsgiver kan man få refunderet elevlønnen gennem Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) ved praktik i udlandet på minimum 1 kalendermåned - Læs mere her.
 • Elever skal arbejde minimum 37 timer om ugen under praktik i udlandet - Det kan være mere, da man følger lokale arbejdsforhold. Man har ikke studietid under praktikken i udlandet. 
 • Regler for EU-tilskud til elev (samlet ca. 15.000 kr.), hvis eleven tager hjem før tid:
  • KUN ”force majeure” fx corona, naturkatastrofe kan betyde, at man ikke skal betale noget tilbage til EU.
  • Tager eleven hjem indenfor de første 14 dage: Alt skal betales tilbage til EU. Hjemrejse er på elevens regning. 
  • Tager eleven hjem efter 15+ dage: Ca. 1/3 (ca. 5.000 kr.) skal betales tilbage til EU, men det nøjagtige beløb kommer an på dato for sidste arbejdsdag. Hjemrejse er på elevens regning. 

Elever kan komme ud gennem en af disse to ordninger: 

 1. EU's Erasmus+ program: Foruden alle EU-lande gives tilskud til praktikophold i Island, Norge, Tyrkiet, Lichtenstein, Serbien, Nordmakedonien og UK. Eleven forpligter sig i Erasmus+ til at opfylde EU-kravene for at få tilskud, bl.a. underskrive kontrakt mellem elev og ZBC, deltage i online sprogkursus & test (kan ikke dumpe), dokumentere refleksioner i Facebook-gruppe "SOSU ZBC elever i praktik i udlandet", få underskrifter i udlandet hos den udenlandske partner/praktikplads på flg. EU-dokumenter: Assessment, Learning agreement, Quality commitment, Confirmation of salary, deltagerbevis, samt at udfylde to evalueringsskemaer efter hjemkomst - Et fra EU og et fra ZBC. International afdeling fremsender udfyldt ZBC-evalueringsskema til den danske arbejdsgiver samt dokumentation til brug for arbejdsgiverens AUB-lønrefusion senest 4 mdr. efter hjemkomst.     
 2. PIU (Praktik i udlandet) - "Udstationering" udsendt af arbejdsgiver: Alle lande. Læs mere i Styrelsens pjece om ”Praktik i udlandet - PIU som udstationering” - Klik her. Ved PIU skal arbejdsgiver hjælpe eleven med at forhandle løn med det udenlandske praktiksted (da man ikke må arbejde gratis under PIU), udarbejde kontrakt samt søge lønrefusion Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). International afdeling hjælper gerne med processen. 

 

Læs mere på elev-informationssiden om praktik i udlandet - klik her 

 

Kommunalt ANSATTE: Tag afsted i en uge med ’Eurocom Smart’  

Som kommunalt ansat kan du her læse om dine muligheder for at deltage i en uges udenlandsk SOSU-personalebesøg med fastlagt program. Ugen arrangeres i det såkaldte 'Eurocom Smart'-netværk med følgende medlemslande: Holland, Spanien, Italien, Tyskland, Belgien, Finland, Norge og Danmark. Når de forskellige lande melder datoer og indhold ud for deres ugeprogram, lægger vi det på siden her. 

Man rejser som regel ud min. 2 og 2, fx en praktikvejleder og en underviser.

Bemærk, at der er begrænsede pladser, idet det finansieres af et begrænset antal Erasmus+ bevillinger pr. år fra EU. Der er som udgangspunkt ingen egenbetaling (Arbejdstimer finansieres dog ikke). Det er ZBCs chefgruppe for SOSU/PA, der tager den endelige beslutning om, hvem der kommer afsted. Du kan udtrykke din interesse ved at kontakte Henni Kanstrup, international afdeling på ZBC: heka@zbc.dk / 31 93 57 36. Hun tager alle forespørgsler videre til ZBC og arbejdsgiverne.

 

Faglige ture til udlandet styrker dit globale udsyn samt din generelle viden om elevpraktik i udlandet, så du kan fortælle det videre til dine elever samt besvare deres spørgsmål.

Har du forslag til udlandsture til andre lande eller med andre udenlandske SOSU-/PA-partnere, sig blot til, så kigger vi på mulighederne - Mail til international@zbc.dk 

 

 


Er du elev, klik her 

Er du ZBC-underviser, klik her

Vil du læse om internationale udviklingsprojekter, klik her  

Primær kategori
Andre kategorier