Elever

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:03

erasmus
 

 

 

kuffert

Du er velkommen til online infomøde om oplæring/praktik i udlandet, der afholdes hvert halve år. Næste møde er:

•    Torsdag 7. september 2023 kl. 14:15 – 15:15. 

Du kan deltage i infomødet i din arbejdstid – Aftal med din arbejdsgiver og praktiksted. Tilmelding: Mail til heka@zbc.dk for mødelink.

 

 

 


Information for SSH-/SSA-/PAU-elever om oplæring/praktik i udlandet  

Går du på uddannelsen til SOSU-hjælper, -assistent eller pædagogisk assistent, har du gode muligheder for at komme i oplæring i udlandet i 5 uger - i de fleste tilfælde i slutningen af uddannelsen. 

Læs om andres oplæring i udlandet i Facebook-gruppen ”SOSU ZBC elever i oplæring/praktik i udlandet”  

SOSU-PA praktik i udlandet Facebook-side

reaktioner

 

Forår 2022 var Melissa i Canada, læs mere på Facebook-siden - klik her

 

 

tina

linda

 

mai

 

 

 

 

tanke

Tænk over det  

Sæt dig ned og mærk efter: Hvordan ser jeg mig selv i oplæring i udlandet?

Det er en stor fordel at beslutte sig for at være åben, fleksibel og proaktiv før, under og efter oplæringen i udlandet. Det kan være en positiv modningsproces at komme i oplæring i udlandet, idet man står på egne ben og skal håndtere kulturchok, problemløsning og arbejde under forhold, der kan være meget anderledes end i Danmark. Det er godt at forberede sig mentalt på mødet med udenlandske patienter, beboere, børn, unge etc. samt andre typer ledelsesstile og kollegial interaktion. Man skal også være fleksibel med andre boligforhold end man er vant til hjemmefra, og at folk generelt kommunikerer anderledes i en anden kultur. 

Det er op til dig, om du ønsker at rejse alene eller sammen med en dansk medstuderende. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og vi anbefaler ikke det ene over det andet. Det vigtigste er at du føler dig klar til at kaste dig ud i et nyt eventyr med at stå på egne ben alene i oplæringen. Som udgangspunkt kan to danske elever sagtens bo sammen, men ikke arbejde på samme praktiksted i udlandet, da vi ønsker at du prøver at stå på egne ben. I får blot tildelt forskellige arbejdspladser. 

Du er velkommen til at nævne i dit ansøgningsskema, hvis der er en bestemt person du ønsker at rejse med, eller om du ønsker vi matcher dig op med en, der skal afsted i samme periode til samme land. Der er dog ingen garanti for at vi kan matche dig op med en, da det kommer an på, hvad der kommer ind af ansøgninger. 

Vi ser praktikanter blomstre under deres oplæring i udlandet, så du behøver ikke at have fundet "de gyldne sten" inden - men du får mest ud af at se det som dit EGET eventyr, væk fra alt det kendte i Danmark og få nogle fede oplevelser, der styrker og glæder dig.

Kritisk tænkning er en del af DK uddannelser – men ikke altid i udlandet, hvor man på praktikpladser ikke altid har tradition for kritisk tænkning. Så hvis du møder op og er meget kritisk, kan det skabe problemer. Det er ikke din primære opgave at være kritisk, men at betragte en anden kultur og dit fag i udlandet.  

Desuden er udlandspraktik et kæmpe plus på dit CV :) 

 

Her er også gode råd fra Undervisnings- og Forskningsministeriets hjemmeside: 
Danske elever er ofte godt rustede til et længerevarende udlandsophold - både fagligt og sprogligt.
Men et udlandsophold udfordrer også personligt, og det stiller krav om:

•  at eleven er i stand til at håndtere en periode med ensomhed og hjemvé, der erfaringsmæssigt rammer mange et stykke tid inde i opholdet.

•  at eleven har evnen til at danne nye netværk omkring sig til at erstatte familie, venner og kolleger fra arbejdspladsen i Danmark.

•  at eleven har styrke til at udvise det initiativ, der skal til for at skabe sig en spændende tid på arbejdspladsen i udlandet.

•  at eleven i udlandet kan arbejde sammen med mennesker med en anden baggrund og en anden arbejdskultur.

Det er alt sammen færdigheder, der bliver væsentligt styrket under et udlandsophold. Men grundlaget skal være lagt i forvejen. Et udadvendt, socialt aktivt ungt menneske med mange fritidsinteresser har gode chancer for også at klare sig godt i udlandet. Nogle unge skal have et “skub” for at komme af sted og klarer sig efterfølgende glimrende i udlandet.

Det er dog vigtigt, at eleven klart har fornemmelsen af selv at være den, der træffer beslutningen. Et mislykket eller afbrudt udlandsophold opfattes som et nederlag og har den stik modsatte effekt af, hvad eleven tilstræbte med opholdet. Megen usikkerhed og tvivl i forbindelse med et udstationeringsophold kan dog elimineres med en god forberedelse.

(Kilde: https://ufm.dk/publikationer/2020/filer/ufm_piu_arbejdsgiver_12-19_web.pdf) 

 


Kan alle komme i oplæring i udlandet? 
Alle kan ansøge, og i 9 ud af 10 tilfælde siger arbejdsgivere ja. Det skal godkendes af din arbejdsgiver, som har ret til at sætte betingelser og at give godkendelse eller afslag på din ansøgning, uden begrundelse. Oplæring i udlandet er et privilegium, ikke et krav. Når du kontakter ZBCs internationale afdeling for at søge om oplæring i udlandet (mail til heka@zbc.dk), spørger VI din arbejdsgiver - du skal ikke selv kontakte dem. Det er din arbejdsgiver, der bestemmer hvornår de 5 ugers oplæring i udlandet skal ligge. 

 

Tilmelding 

Der er løbende tilmelding. Din personlige tilmeldingsfrist til oplæring i udlandet skal helst være senest ca. 6 måneder før den praktikperiode, du skal afsted (men meget gerne endnu tidligere). Snak med os, hvis det er kortere tid, så ser vi hvad vi kan finde ud af. Jo tidligere tilmelding, jo bedre af hensyn til planlægningen - også selvom der er flere år til.  

Når du mailer til heka@zbc.dk for at udtrykke din interesse, vil du få tilsendt et ansøgningsskema. Når du returnerer det udfyldte ansøgningsskema, ser vi det som et udtryk for seriøs interesse.

Hvis du fortryder din ansøgning: 

 • Det er hensynsfuldt at melde fra i god tid inden afgang, dvs. 4-6 mdr. inden afgang.
 • Evt. allerede overførte tilskud skal betales tilbage. 
 • Der er ingen andre umiddelbare konsekvenser, hvis man senere trækker sin ansøgning tilbage - men snak med din faglærer eller arbejdsgiver for en sikkerheds skyld, om det får betydning for din uddannelse. Din arbejdsgiver skal også have tid til at arrangere et nyt praktiksted i Danmark, hvis du fortryder. 
 • Der ligger mange forberedelsestimer for ZBCs internationale afdeling og din arbejdsgiver, hvilket er spildt hvis man fortryder.

 

Det praktiske 
Varighed for oplæring i udlandet: 5 uger. 

Hvornår kan du komme afsted? 

Det varierer - i de fleste tilfælde i sidste praktik af uddannelsen.  

 • Social- og sundhedshjælper-elever: Ofte i praktikperiode 2.  
  • SSH-elever med Holbæk Kommune som arbejdsgiver kan kun komme i praktik i Erasmus+ lande. 
 • Social- og sundhedsassistent-elever: Ofte i praktikperiode 3B/6 (i slutningen af perioden "Somatik i kommunalt regi"). Somatisk praktik dvs. ikke på fx psykiatrisk klinik. 
  • SSA-elever med Holbæk Kommune som arbejdsgiver kan kun komme i praktik i Erasmus+ lande. 
 • Pædagogisk assistent-elever: Ofte i praktikperiode 3
  • PA-elever med Køge Kommune som arbejdsgiver kan ikke komme i praktik i udlandet. 

 

 

Du kan komme ud gennem en af disse 2 ordninger: 

 1. Erasmus+ program med tilskud fra EU 
 2. OPU-ordning (Oplæring/praktik i udlandet, tidl. kaldet PIU) med tilskud fra AUB

 

tilskud aug 2022

Læs uddybning herunder: 


1. EU's Erasmus+ program erasmus

Hvert år ansøger ZBCs internationale afdeling om et beløb i EU's Erasmus+ tilskudsprogram, som vi giver videre til elever til udlandspraktik. Bemærk, at der er begrænset antal tilskud, så der er ikke garanti for, at der er nok Erasmus+ tilskud til alle, der ansøger. For at få de bedste muligheder for dig selv, anbefaler vi dig at ansøge om praktik i udlandet så tidligt som muligt i uddannelsen, så vi bedre kan planlægge at søge nok tilskud til dig også - også selvom der er flere år til at du kan komme afsted (som regel sidst i uddannelsen). 

Gennem EU's Erasmus+ program har du gode muligheder for at få udgifterne fuldt dækket. Du får din løn med, og du får EU-tilskud til rejse og ophold, hvilket plejer at kunne dække alle udgifter (Bolig aftales med den udenlandske partner). Tilskuddet kan ligge på ca. 15.000 DKK - Det nøjagtige tilskud kommer an på bl.a. geografisk afstand. Beløbet udbetales til din bankkonto ca. 1 måned før afgang. Skulle du få større udgifter end tilskuddet, får du ikke ekstra tilskud. 

Praktikaftaler - Erasmus+ 

Nedenstående 10 lande har ZBC praktikaftaler med, og vi kan forholdsvist let finde en praktikplads til dig. Vi har gode erfaringer og et tillidsforhold til disse partnere. Du får fuldt EU-tilskud (til rejse, ophold osv.) gennem Erasmus+ ordningen. Man kan ønske land som vi vil gøre vores bedste for at opfylde, men der er ingen garanti. Bemærk, at der er begrænsede pladser, idet det finansieres af et begrænset antal EU-bevillinger pr. år. 
•    Belgien  
•    Finland 
•    Grækenland 
•    Holland 
•    Island 

•    Italien 
•    Norge 
•    Spanien 
•    Tyskland  

Andre EU-lande - Erasmus+ 
Nedenstående lande skal vi finde nye praktikpladser til, hvilket vi gerne hjælper med. Du får også fuldt EU-tilskud til disse lande igennem Erasmus+ ordningen: 
• EU-lande: Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig. 
• Du får også fuldt EU-tilskud til disse samarbejdslande: Island, Tyrkiet, Lichtenstein, Serbien og Nordmakedonien.

 • EU’s Erasmus+ ordning til hele verden: EU har for nylig åbnet op for, at man kan få Erasmus+ tilskud med til alle lande i verden – men det er kun 20% af ZBCs bevillinger, vi kan bruge til lande udenfor Europa. Derfor kontakt ZBCs internationale afdeling og hør om mulighederne - heka@zbc.dk 
   

erasmus hvorhen


Hvis eleven tager hjem før tid - Regler for Erasmus+ tilskud til elev (samlet ca. 15.000 kr.):

Hjemrejse på grund af fx hjemve: 

 • Indenfor de første 14 dage skal alt skal betales tilbage til EU. 
 • Efter 15+ dage skal ca. en tredjedel (ca. 5.000 kr.) betales tilbage til EU, men det nøjagtige beløb kommer an på dato for sidste arbejdsdag. 


Hjemrejse på grund af "force majeure" dvs. fx coronaudbrud, naturkatastrofe o.lign.: 

 • Alle udgifter, der kan dokumenteres, skal ikke betales tilbage - derfor: GEM ALLE KVITTERINGER! Resten skal betales tilbage efter hjemkomst. 
 • Vi anbefaler altid eleverne at booke fleksibel returbillet inden afrejse, så den kan ændres gratis (eller lille gebyr) uden at skulle købe en helt ny billet for at komme hurtigt hjem. Hvis man kun kan få returbilletten byttet til en voucher, er det dokumentation nok til, at man ikke skal betale prisen for returbilletten tilbage til EU. 
 • Din danske arbejdsgiver har ret til at hjemkalde dig før tid uden direkte årsag (fx af forebyggende årsager ved coronarisiko i udlandet). 


Risiko for tilbagebetaling ved for tidlig hjemrejse fremgår også af den skriftlige kontrakt, som eleven indgår med ZBC inden afgang. 


 

2. OPU-ordning (Oplæring/praktik i udlandet, tidl. kaldet PIU) med tilskud fra AUB

 • Ønsker du et land udenfor Europa, træder vi uden for EU's Erasmus+ tilskudsordning. I stedet kommer du under den såkaldte OPU-ordning som udstationering fra din danske arbejdsgiver med tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 
 • Du får kun dækket rejsen som udstationering i OPU-ordningen, ikke fx udenlandsk husleje. Du får stadig din danske elevløn.
 • I OPU skal du som udgangspunkt selv finde dit praktiksted, men spørg altid gerne i international afdeling, hvis du mangler kontakter – måske vores netværk kan hjælpe dig videre: Mail til international afdeling på heka@zbc.dk og din arbejdsgiver ligeledes.
 • Udenlandsk løn: OPU-reglerne siger, at den udenlandske arbejdsgiver skal udbetale en løn (også selvom eleven stadig får dansk elevløn). Den udenlandske løn kan delvist kan være kost/logi. Hvis man skriftligt kan dokumentere, at lokale elever indenfor samme type uddannelse ikke får løn under uddannelsespraktik, er der mulighed for, at AUB kan godkende det uden løn - AUB skal forhåndsgodkende dokumentationen FØR man booker flybillet!
 • Rejseudgiften afregner du selv med din danske arbejdsgiver, som afregner med AUB, der udbetaler til din danske arbejdsgiver og ikke til eleven. Din danske arbejdsgiver skal bl.a. underskrive ansættelseskontrakt med eleven og den udenlandske praktikplads, samt søge lønrefusion fra AUB. 
 • International afdeling hjælper gerne med processen. 

 


Klik her for at læse mere om "Grib verden" - Ministeriets generelle information om udlandspraktik-mulighederne for dig, der er i gang med en erhvervsuddannelse. 

 

 

Flere praktiske info 

Hvis oplæringen i udlandet ligger i slutningen af en praktikperiode, skal eleven aftale med sin vejleder, at praktikmål og sluterklæring fra dansk praktik er ordnet INDEN afrejse til oplæring i udlandet. 

SSH/SSA: Elever skal medbringe egne hjælpe-/værnemidler, som udleveres af dansk arbejdsgiver inden afgang, da der ikke er garanti for de er til rådighed på den udenlandske praktikplads. Eksempler på hjælpe-/værnemidler er glidestykke til flytning, handsker, håndsprit, mundbind o.a.

Elever skal arbejde minimum 37 timer om ugen under oplæring i udlandet - Det kan være mere, da man følger lokale forhold. Det kan være arbejde både om dagen, aftenen og natten på både hverdage og weekender (Vi oplever dog mest, at folk har dagvagter, men der er ingen garantier). Rejser man flere danske elever sammen, har man ikke krav på fritid samtidig, men man er velkommen til at spørge, om det er muligt. Man har ikke studietid under oplæringen i udlandet.  

Forsikring

Din arbejdsgiver sørger for forsikring til dig under oplæring i udlandet, der som minimum dækker i arbejdstiden. Vores erfaring er, at de fleste arbejdsgivere også dækker eleverne i fritiden under oplæring i udlandet, men det er op til den enkelte arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal informere eleven, hvordan han/hun er dækket og give forsikringskort til elev inden afgang.

Når du indsender ansøgningsskema til oplæring i udlandet, spørger vi (international afdeling) altid din arbejdsgiver, om de dækker i både arbejds- og fritiden i udlandet. Vi giver dig besked om deres svar. Hvis de ikke dækker dig i fritiden, anbefaler vi det tyske forsikringsselskab ”Pro Trip – Dr. Walther”, der specialiserer sig i netop elevudveksling og inkluderer den såkaldte ”Third party liability”-dækning. Den koster ca. 400 DKK for alle 5 uger, men undersøg din nøjagtige pris på deres hjemmeside. Vi hjælper gerne med en guide til at søge den korrekte pris for dig - mail til heka@zbc.dk. Selv hvis din arbejdsgiver dækker dig fuldt, anbefaler vi denne forsikring for at dække dig bedst muligt. International afdeling er ikke eksperter i forsikringer og henviser til din arbejdsgivers interne juridiske afdeling ved yderligere spørgsmål.

Hvis eleven er over 50 år gammel, er der nogle forsikringer, der dækker mindre. Vi tager en dialog om dette, hvis det er aktuelt.   

 

Deltag i et online infomøde 

Vi indkalder 2 gange om året til åbne online infomøder om oplæring i udlandet - Hold løbende øje med opslag og SMS. Ønsker du at blive skrevet op til næste infomøde, mail til heka@zbc.dk 
Du må godt deltage i infomødet i din arbejdstid, du skal blot aftale det med din arbejdsgiver og dit praktiksted. Der registreres fremmøde online. 

 

Mulighed for endnu længere oplæring i udlandet EFTER du har fuldført din uddannelse  

Efter du har fuldført din uddannelse, kan du inden for det første år komme i oplæring i udlandet i hele 3-12 måneder! Så hedder ordningen ErasmusPro. Den 12 måneders periode gælder præcis 12 måneder fra du har afsluttet din sidste eksamen. Som færdiguddannet kan du dog ikke få din elevløn med, men der kan være andre gode tilskudsmuligheder for dig, det afhænger bl.a. af om ZBCs internationale afdeling har Erasmus+ midler hertil. Kontakt os gerne FØR du er færdig med din uddannelse, så der er god tid til forberedelse. Mail til: international@zbc.dk 

 

Ønsker du at søge om oplæring i udlandet? Du er velkommen til at kontakte Henni Kanstrup i international afdeling på ZBC på heka@zbc.dk / 31 93 57 36, som så vil sende dig et SOSU-/PAU-forespørgselsskema, du skal udfylde. Jo tidligere, jo bedre af hensyn til planlægningen - også selvom der er flere år til. 

 

Generel information om oplæring i udlandet for alle uddannelser på ZBC: KLIK HER. (SOSU-/PAU-elever har automatisk en dansk arbejdsgiver/praktikplads under uddannelsen. Derfor behøver du IKKE udfylde spørgeskemaet på international afdelings hjemmeside i linket). 
 

 


Besøg Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside "Grib Verden" med information og inspiration til dig, der vil studere, arbejde eller i oplæring i udlandet: https://gribverden.dk/ GOD REJSELYST! 

 


Er du arbejdsgiver/praktikvejleder, klik her

Er du ZBC-underviser, klik her

Vil du læse om internationale udviklingsprojekter, klik her  

Primær kategori
Andre kategorier