Elever

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:03


Elever - Praktik i udlandet

Går du på uddannelsen til SOSU-assistent eller pædagogisk assistent, har du gode muligheder for at komme i praktik i udlandet i 5 uger efter aftale med din arbejdsgiver. 
 

Læs om andres praktik i udlandet i Facebook-gruppen ”SOSU ZBC elever i praktik i udlandet”  

SOSU-PA praktik i udlandet Facebook-side

 

 

Mai har været i praktik i i Lobetal i Tyskland, og hun har følgende statements: 

Det faglige udbytte af turen:

  • Jeg er blevet mere reflekterende, da jeg blev tvunget til at tænke på en anden måde end jeg gør hjemme i DK i de forskellige praktikker. 
  • Jeg var på et kreativt værksted, hvor personalet intet have med sygepleje at gøre, så jeg blev nødt til at tænke pædagogiske værktøjer, og sætte en anden vinkel på de borgere der kommer i værkstedet. 

Det sociale udbytte af turen:

  • Det er ikke farligt at møde nye mennesker, ”en fremmed er en ven du ikke har mødt endnu”
  • Nyd dine 5 uger i udlandet! Det er en oplevelse, og lige meget hvor ”kedeligt” det er, så får du altid et personligt udbytte ud af oplevelser som denne.
     

Det praktiske 

Er du SOSU-assistentelev, ligger praktik i udlandet i de sidste 5 uger af din praktikperiode ”3B Somatik i kommunalt regi”. Din arbejdsgiver skal godkende det. 

 

Du kan komme ud gennem en af disse 2 ordninger: 

  1. EU's Erasmus+ program 
  2. "PIU"-ordning (Praktik i udlandet) 


Erasmus+ 

Vi skaffer dig en praktikplads blandt vores Erasmus+ samarbejdspartnere i Europa. Foruden alle EU-lande gives Erasmus+ tilskud til praktikophold i Island, Norge, Tyrkiet, Lichtenstein, Serbien, Nordmakedonien og UK.  
Du har gode muligheder for at få udgifterne fuldt dækket: Du får din løn med, og du får EU-tilskud til rejse og ophold, hvilket plejer at kunne dække alle udgifter (Bolig aftales med den udenlandske partner). Tilskuddet kan ligge på ca. 15.000 DKK - Det nøjagtige tilskud kommer an på bl.a. geografisk afstand. Skulle du få større udgifter end tilskuddet, får du ikke ekstra tilskud. 
Man kan ønske land men uden garantier, fordi pladserne fordeles efter en turnus hos de forskellige partnere/lande. Bemærk, at der er begrænsede pladser, idet det finansieres af et begrænset antal EU-bevillinger pr. år. 

 

PIU (Praktik i udlandet)

Ønsker du et land uden for Erasmus+ programmet enten i eller uden for Europa, skal du i stedet på et såkaldt PIU-forløb som udstationering fra din danske arbejdsgiver. I "PIU" skal du som udgangspunkt selv finde dit praktiksted, men spørg altid gerne i international afdeling, hvis du mangler kontakter – måske vores netværk kan hjælpe dig videre, mail til international afdeling på heka@zbc.dk og din arbejdsgiver ligeledes.

Inden du rejser ud, hjælper ZBCs internationale afdeling gerne med at gennemgå din kontrakt. 

Klik her for at læse mere Ministeriets generelle information om mulighederne for dig, der er i gang med en erhvervsuddannelse. 


Kom til et infomøde 

Vi indkalder 2 gange om året til åbne infomøder om praktik i udlandet på et af ZBCs adresser - Hold løbende øje med opslag og SMS. Du kan også deltage via online streaming i Microsoft Teams, hvis du ikke kan komme fysisk. Du må godt deltage i infomødet i din arbejdstid, du skal blot aftale det med din arbejdsgiver og dit praktiksted. Der registreres fremmøde fysisk/online. 

 

Er du nyuddannet? Så kan du inden for det første år stadig deltage i et udvekslingsophold, også længere end 5 uger. Så hedder ordningen Erasmus+ Pro. Inden for det første år beregner vi, fra du har afsluttet din sidste eksamen. Som færdiguddannet kan du dog ikke få din elevløn med, men der kan være andre muligheder for dig, det afhænger bl.a. af om ZBCs internationale afdeling har Erasmus+ midler hertil. Så spørg os gerne, hvis du har planer om at tage i praktik efter du er færdig med din uddannelse.
 

Ønsker du at søge om praktik i udlandet? Du er velkommen til at kontakte Henni Kanstrup i international afdeling på ZBC på heka@zbc.dk / 31 93 57 36, som så vil sende dig et SOSU-/PA-forespørgselsskema, du skal udfylde. Jo tidligere, jo bedre af hensyn til planlægningen - også selvom der er flere år til. 

 

Generel information om praktik i udlandet for alle uddannelser på ZBC: KLIK HER. (SOSU-/PA-elever har automatisk en dansk arbejdsgiver/praktikplads under uddannelsen. Derfor behøver du ikke udfylde spørgeskemaet på international afdelings hjemmeside i linket). 


GOD REJSELYST! 

 


Er du arbejdsgiver/praktikvejleder, klik her

Er du ZBC-underviser, klik her

Vil du læse om internationale udviklingsprojekter, klik her  

Primær kategori
Andre kategorier