Elever

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:03

erasmus
 

 

 

kuffert

Du er velkommen til online infomøde om praktik i udlandet - Næste møde bliver i januar/februar 2022 (Dato kommer snart) på en torsdag kl. 14:15 til 15:15. Du kan deltage i infomødet i din arbejdstid – Aftal med din arbejdsgiver og praktiksted. Tilmelding: Mail til heka@zbc.dk for mødelink.

 

 

 

 


Særligt for 2021: Som udgangspunkt er udlandspraktik aflyst hele 2021 pga. corona. Du kan godt stadigvæk ansøge, som sker gennem ZBCs internationale afdeling - mail til heka@zbc.dk. Din ansøgning behandles af international afdeling, og VI kontakter din arbejdsgiver mhp. godkendelse eller afslag. 

 


Information for SSH-/SSA-/PAU-elever om praktik i udlandet  

Går du på uddannelsen til SOSU-hjælper, -assistent eller pædagogisk assistent, har du gode muligheder for at komme i praktik i udlandet i 5 uger - i de fleste tilfælde i slutningen af uddannelsen. 

Læs om andres praktik i udlandet i Facebook-gruppen ”SOSU ZBC elever i praktik i udlandet”  

SOSU-PA praktik i udlandet Facebook-side

 

tina

linda

 

mai

 

Kan alle komme i praktik i udlandet? 
Alle kan ansøge, og i 9 ud af 10 tilfælde siger arbejdsgivere ja. Det skal godkendes af din arbejdsgiver, som har ret til at sætte betingelser og at give godkendelse eller afslag på din ansøgning, uden begrundelse. Praktik i udlandet er et privilegium, ikke et krav. Når du kontakter ZBCs internationale afdeling for at søge om praktik i udlandet (mail til heka@zbc.dk), spørger VI din arbejdsgiver - du skal ikke selv kontakte dem. Det er din arbejdsgiver, der bestemmer hvornår de 5 ugers udlandspraktik skal ligge. 

Det praktiske 

Der er løbende tilmelding. Din personlige tilmeldingsfrist til praktik i udlandet skal helst være senest ca. 6 måneder før den praktikperiode, du skal afsted (men meget gerne endnu tidligere). Snak med os, hvis det er kortere tid, så ser vi hvad vi kan finde ud af. Jo tidligere tilmelding, jo bedre af hensyn til planlægningen - også selvom der er flere år til.  Læs mere om tilmelding nederst på denne side.  


Varighed for praktik i udlandet: 5 uger. 

Hvornår kan du komme afsted? 

Det varierer - i de fleste tilfælde i slutningen af uddannelsen.  

 • Social- og sundhedshjælper-elever: Ofte i praktikperiode 2.  
 • Social- og sundhedsassistent-elever: Ofte i praktikperiode 3B/6 (i slutningen af perioden "Somatik i kommunalt regi") 
 • Pædagogisk assistent-elever: Ofte i praktikperiode 3 (PA-elever med Køge Kommune som arbejdsgiver kan desværre ikke komme i udlandspraktik - Vi opdaterer her på siden, hvis situationen ændrer sig) 

 

Du kan komme ud gennem en af disse 2 ordninger: 

 1. Erasmus+ program med tilskud fra EU 
 2. "PIU"-ordning (Praktik i udlandet) med tilskud fra AUB

Læs uddybning herunder: 


1. EU's Erasmus+ program erasmus

Gennem EU's Erasmus+ program har du gode muligheder for at få udgifterne fuldt dækket: Du får din løn med, og du får EU-tilskud til rejse og ophold, hvilket plejer at kunne dække alle udgifter (Bolig aftales med den udenlandske partner). Tilskuddet kan ligge på ca. 15.000 DKK - Det nøjagtige tilskud kommer an på bl.a. geografisk afstand. Beløbet udbetales til din bankkonto ca. 1 måned før afgang. Skulle du få større udgifter end tilskuddet, får du ikke ekstra tilskud. 

Praktikaftaler - Erasmus+ 

Nedenstående 9 lande har ZBC praktikaftaler med, og vi kan forholdsvist let finde en praktikplads til dig. Vi har gode erfaringer og et tillidsforhold til disse partnere. Du får fuldt EU-tilskud (til rejse, ophold osv.) gennem Erasmus+ ordningen. Man kan ønske land som vi vil gøre vores bedste for at opfylde, men der er ingen garanti. Bemærk, at der er begrænsede pladser, idet det finansieres af et begrænset antal EU-bevillinger pr. år. 
•    Belgien  
•    Finland 
•    Grækenland 
•    Holland 
•    Italien 
•    Norge 
•    Spanien 
•    Sverige 
•    Tyskland  

Andre EU-lande - Erasmus+ 
Nedenstående lande skal vi finde nye praktikpladser til, hvilket vi gerne hjælper med. Du får også fuldt EU-tilskud til disse lande igennem Erasmus+ ordningen: 
• EU-lande: Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig. 
• Du får også fuldt EU-tilskud til disse samarbejdslande: Island, Tyrkiet, Lichtenstein, Serbien, Nordmakedonien og UK frem til 2022.

erasmus hvorhen


Hvis eleven tager hjem før tid - Regler for Erasmus+ tilskud til elev (samlet ca. 15.000 kr.):

Hjemrejse på grund af fx hjemve: 

 • Indenfor de første 14 dage skal alt skal betales tilbage til EU. 
 • Efter 15+ dage skal ca. en tredjedel (ca. 5.000 kr.) betales tilbage til EU, men det nøjagtige beløb kommer an på dato for sidste arbejdsdag. 


Hjemrejse på grund af "force majeure" dvs. fx coronaudbrud, naturkatastrofe o.lign.: 

 • Alle udgifter, der kan dokumenteres, skal ikke betales tilbage - derfor: GEM ALLE KVITTERINGER! Resten skal betales tilbage efter hjemkomst. 
 • Vi anbefaler altid eleverne at booke fleksibel returbillet inden afrejse, så den kan ændres gratis (eller lille gebyr) uden at skulle købe en helt ny billet for at komme hurtigt hjem. Hvis man kun kan få returbilletten byttet til en voucher, er det dokumentation nok til, at man kan ikke skal betale prisen for returbilletten tilbage til EU. 


Risiko for tilbagebetaling ved for tidlig hjemrejse fremgår også af den skriftlige kontrakt, som eleven indgår med ZBC inden afgang. 


 

2. PIU (Praktik i udlandet)

Ønsker du et andet land, der IKKE er nævnt herover, træder vi uden for EU's Erasmus+ tilskudsordning. I stedet skal du på et såkaldt PIU-forløb som udstationering fra din danske arbejdsgiver. med tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Du får stadig din normale danske elevløn udbetalt under PIU-ordningen. 
Vedr. bl.a. rejseudgiften afregner du selv med din danske arbejdsgiver, idet alle tilskud (inkl. til rejsen) fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetales til din danske arbejdsgiver og ikke til eleven. 
I PIU skal du som udgangspunkt selv finde dit praktiksted, men spørg altid gerne i international afdeling, hvis du mangler kontakter – måske vores netværk kan hjælpe dig videre, mail til international afdeling på heka@zbc.dk og din arbejdsgiver ligeledes.
Ved PIU skal din danske arbejdsgiver bl.a. underskrive ansættelseskontrakt med eleven og den udenlandske praktikplads, samt søge lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Det er ikke et krav, at den udenlandske arbejdsgiver udbetaler løn, MEN du skal være opmærksom på, at den danske arbejdsgiver i så fald selv bærer udgiften til den løn, som den udenlandske arbejdsgiver burde have betalt. International afdeling hjælper gerne med processen. 

 • Læs mere om PIU: https://gribverden.dk/piu 
 • Klik her for at læse mere Ministeriets generelle information om mulighederne for dig, der er i gang med en erhvervsuddannelse. 
 • Skal du i dialog med din danske arbejdsgiver om PIU, er det vigtigt, at de læser dette link om PIU for danske arbejdsgivere om udstationering på ZBC. 

 

 

Flere praktiske info 

Hvis udlandspraktikken ligger i slutningen af en praktikperiode, skal eleven aftale med sin vejleder, at praktikmål og sluterklæring fra dansk praktik er ordnet INDEN afrejse til praktik i udlandet. 

SSH/SSA: Elever skal medbringe egne hjælpe-/værnemidler, som udleveres af dansk arbejdsgiver inden afgang, da der ikke er garanti for de er til rådighed på den udenlandske praktikplads. Eksempler på hjælpe-/værnemidler er glidestykke til flytning, handsker, håndsprit, mundbind o.a.

Elever skal arbejde minimum 37 timer om ugen under praktik i udlandet - Det kan være mere, da man følger lokale forhold. Det kan være arbejde både om dagen, aftenen og natten på både hverdage og weekender (Vi oplever dog mest, at folk har dagvagter, men der er ingen garantier). Rejser man flere danske elever sammen, har man ikke krav på fritid samtidig, men man er velkommen til at spørge, om det er muligt. Man har ikke studietid under praktikken i udlandet.  

Forsikring

Din arbejdsgiver sørger for forsikring til dig under praktik i udlandet, der som minimum dækker i arbejdstiden. Vores erfaring er, at de fleste arbejdsgivere også dækker eleverne i fritiden under praktik i udlandet, men det er op til den enkelte arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal informere eleven, hvordan han/hun er dækket og give forsikringskort til elev inden afgang.

Når du indsender ansøgningsskema til udlandspraktik, spørger vi (international afdeling) altid din arbejdsgiver, om de dækker i både arbejds- og fritiden i udlandet. Vi giver dig besked om deres svar. Hvis de ikke dækker dig i fritiden, anbefaler vi det tyske forsikringsselskab ”Pro Trip – Dr. Walther”, der specialiserer sig i netop elevudveksling og inkluderer den såkaldte ”Third party liability”-dækning. Den koster ca. 400 DKK for alle 5 uger, men undersøg din nøjagtige pris på deres hjemmeside. Vi hjælper gerne med en guide til at søge den korrekte pris for dig - mail til heka@zbc.dk. Selv hvis din arbejdsgiver dækker dig fuldt, anbefaler vi denne forsikring for at dække dig bedst muligt. International afdeling er ikke eksperter i forsikringer og henviser til din arbejdsgivers interne juridiske afdeling ved yderligere spørgsmål.  

 

 

tanke

Tænk over det  

Sæt dig ned og mærk efter: Hvordan ser jeg mig selv i praktik i udlandet?

Det er en stor fordel at beslutte sig for at være åben, fleksibel og proaktiv før, under og efter praktikken i udlandet. Det kan være en positiv modningsproces at komme i praktik i udlandet, idet man står på egne ben og skal håndtere kulturchok, problemløsning og arbejde under forhold, der kan være meget anderledes end i Danmark. Det er godt at forberede sig mentalt på mødet med udenlandske patienter, beboere, børn, unge etc. samt andre typer ledelsesstile og kollegial interaktion. Man skal også være fleksibel med andre boligforhold end man er vant til hjemmefra, og at folk generelt kommunikerer anderledes i en anden kultur. 

Det er positivt, hvis man foretrækker at rejse sammen med en dansk medstuderende og dermed at have nogen at støtte sig op ad og opleve fritiden sammen med - men praktik i udlandet er primært en periode, hvor du står på egne ben. Som udgangspunkt kan to danske elever sagtens bo sammen, men ikke arbejde på samme praktiksted i udlandet. I får blot tildelt forskellige arbejdspladser. 

Vi ser praktikanter blomstre under deres praktik i udlandet, så du behøver ikke at have fundet "de gyldne sten" inden - men du får mest ud af at se det som dit EGET eventyr, væk fra alt det kendte i Danmark og få nogle fede oplevelser, der styrker og glæder dig. 

Desuden er udlandspraktik et kæmpe plus på dit CV :) 

 

Deltag i et online infomøde 

Vi indkalder 2 gange om året til åbne online infomøder om praktik i udlandet - Hold løbende øje med opslag og SMS. Ønsker du at blive skrevet op til næste infomøde, mail til heka@zbc.dk 
Du må godt deltage i infomødet i din arbejdstid, du skal blot aftale det med din arbejdsgiver og dit praktiksted. Der registreres fremmøde online. 

 

Mulighed for endnu længere udlandspraktik EFTER du har fuldført din uddannelse  

Efter du har fuldført din uddannelse, kan du inden for det første år komme i praktik i udlandet i hele 3-12 måneder! Så hedder ordningen ErasmusPro. Den 12 måneders periode gælder præcis 12 måneder fra du har afsluttet din sidste eksamen. Som færdiguddannet kan du dog ikke få din elevløn med, men der kan være andre gode tilskudsmuligheder for dig, det afhænger bl.a. af om ZBCs internationale afdeling har Erasmus+ midler hertil. Kontakt os gerne FØR du er færdig med din uddannelse, så der er god tid til forberedelse. Mail til: international@zbc.dk 

 

Ønsker du at søge om praktik i udlandet? Du er velkommen til at kontakte Henni i international afdeling på ZBC på heka@zbc.dk / 31 93 57 36, som så vil sende dig et SOSU-/PAU-forespørgselsskema, du skal udfylde. Jo tidligere, jo bedre af hensyn til planlægningen - også selvom der er flere år til. 

 

Generel information om praktik i udlandet for alle uddannelser på ZBC: KLIK HER. (SOSU-/PAU-elever har automatisk en dansk arbejdsgiver/praktikplads under uddannelsen. Derfor behøver du ikke udfylde spørgeskemaet på international afdelings hjemmeside i linket). 


GOD REJSELYST! 

 


Er du arbejdsgiver/praktikvejleder, klik her

Er du ZBC-underviser, klik her

Vil du læse om internationale udviklingsprojekter, klik her  

Primær kategori
Andre kategorier