Elever

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:03

 

Information for SSH-/SSA-/PAU-elever om praktik i udlandet  

 

kuffert Velkommen til infomøde den 22. oktober 2020 kl. 16-17 om dine muligheder for 5 ugers praktik i udlandet.

Sted: ZBC Ringsted, Selandia Park 8, lokale U07. 

Meld dig til hos Henni Kanstrup, international afdeling - heka@zbc.dk 

Hvis du ikke kan komme fysisk, kan du deltage online, da mødet streames online samtidig. Du vil modtage et mødelink til Microsoft Teams samt en vejledning. Fysisk/online fremmøde registreres. 

Du kan deltage i infomødet i din arbejdstid – Aftal med din arbejdsgiver og praktiksted.

Til praktik i udlandet får du din løn med samt fuldt tilskud fra EU til rejse og ophold.

Kom rejseglad! 

 

 


Går du på uddannelsen til SOSU-hjælper, -assistent eller pædagogisk assistent, har du gode muligheder for at komme i praktik i udlandet i 5 uger efter aftale med din arbejdsgiver. 
 

Læs om andres praktik i udlandet i Facebook-gruppen ”SOSU ZBC elever i praktik i udlandet”  

SOSU-PA praktik i udlandet Facebook-side

 

 

Mai har været i praktik i i Lobetal i Tyskland, og hun har følgende statements: 

Det faglige udbytte af turen:

 • Jeg er blevet mere reflekterende, da jeg blev tvunget til at tænke på en anden måde end jeg gør hjemme i DK i de forskellige praktikker. 
 • Jeg var på et kreativt værksted, hvor personalet intet have med sygepleje at gøre, så jeg blev nødt til at tænke pædagogiske værktøjer, og sætte en anden vinkel på de borgere der kommer i værkstedet. 

Det sociale udbytte af turen:

 • Det er ikke farligt at møde nye mennesker, ”en fremmed er en ven du ikke har mødt endnu”
 • Nyd dine 5 uger i udlandet! Det er en oplevelse, og lige meget hvor ”kedeligt” det er, så får du altid et personligt udbytte ud af oplevelser som denne.
   

Det praktiske 

Varighed for praktik i udlandet: 5 uger. 

Din personlige tilmeldingsfrist til praktik i udlandet skal helst være senest ca. 6 måneder (men meget gerne endnu tidligere) før den praktikperiode, du skal afsted. Snak med os, hvis det er kortere tid, så ser vi hvad vi kan finde ud af. Jo tidligere tilmelding, jo bedre af hensyn til planlægningen - også selvom der er flere år til.  Læs mere om tilmelding nederst på denne side.  

Hvornår kan du komme afsted de 5 uger i praktik i udlandet? 

Social- og sundhedshjælper-elever: Praktikperiode 2 

Social- og sundhedsassistent-elever: Praktikperiode 3B/6 (i slutningen af perioden "Somatik i kommunalt regi") 

Pædagogisk assistent-elever: Praktikperiode 3 

 

Du kan komme ud gennem en af disse 2 ordninger: 

 1. Erasmus+ program med tilskud fra EU 
 2. "PIU"-ordning (Praktik i udlandet) med tilskud fra AUB

Læs uddybning herunder: 


1. EU's Erasmus+ program 

Gennem EU's Erasmus+ program har du gode muligheder for at få udgifterne fuldt dækket: Du får din løn med, og du får EU-tilskud til rejse og ophold, hvilket plejer at kunne dække alle udgifter (Bolig aftales med den udenlandske partner). Tilskuddet kan ligge på ca. 15.000 DKK - Det nøjagtige tilskud kommer an på bl.a. geografisk afstand. Skulle du få større udgifter end tilskuddet, får du ikke ekstra tilskud. 

Praktikaftaler - Erasmus+ 

Nedenstående 9 lande har ZBC praktikaftaler med, og vi kan forholdsvist let finde en praktikplads til dig. Vi har gode erfaringer og et tillidsforhold til disse partnere. Du får fuldt EU-tilskud (til rejse, ophold osv.) gennem Erasmus+ ordningen. Man kan ønske land men uden garantier, fordi pladserne fordeles efter en turnus hos de forskellige partnere/lande. Bemærk, at der er begrænsede pladser, idet det finansieres af et begrænset antal EU-bevillinger pr. år. 
•    Belgien  
•    Finland 
•    Grækenland 
•    Holland 
•    Italien 
•    Norge 
•    Spanien 
•    Sverige 
•    Tyskland  

Andre EU-lande - Erasmus+ 
Nedenstående lande skal vi finde nye praktikpladser til, hvilket vi gerne hjælper med. Du får også fuldt EU-tilskud til disse lande igennem Erasmus+ ordningen: 
• EU-lande: Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn og Østrig. 
• Du får også fuldt EU-tilskud til disse samarbejdslande: Island, Tyrkiet, Lichtenstein, Serbien, Nordmakedonien og UK frem til 2022.

erasmus hvorhen

 

 

2. PIU (Praktik i udlandet)

Ønsker du et andet land, der IKKE er nævnt herover, træder vi uden for EU's Erasmus+ tilskudsordning. I stedet skal du på et såkaldt PIU-forløb som udstationering fra din danske arbejdsgiver, hvor du kan få fuldt tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). 
I PIU skal du som udgangspunkt selv finde dit praktiksted, men spørg altid gerne i international afdeling, hvis du mangler kontakter – måske vores netværk kan hjælpe dig videre, mail til international afdeling på heka@zbc.dk og din arbejdsgiver ligeledes.
Ved PIU skal din danske arbejdsgiver bl.a. forhandle løn med det udenlandske praktiksted (da man ikke må arbejde gratis under PIU), udarbejde kontrakt samt søge lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). International afdeling hjælper gerne med processen. 

 • Læs mere om PIU: https://gribverden.dk/piu 
 • Klik her for at læse mere Ministeriets generelle information om mulighederne for dig, der er i gang med en erhvervsuddannelse. 
 • Skal du i dialog med din danske arbejdsgiver om PIU, er det vigtigt, at de læser dette link om PIU for danske arbejdsgivere om udstationering på ZBC. 

 


Kom til et infomøde 

Se opslag øverst på denne side. Vi indkalder 2 gange om året til åbne infomøder om praktik i udlandet på et af ZBCs adresser - Hold løbende øje med opslag og SMS. Du kan også deltage via online streaming i Microsoft Teams, hvis du ikke kan komme fysisk. Du må godt deltage i infomødet i din arbejdstid, du skal blot aftale det med din arbejdsgiver og dit praktiksted. Der registreres fremmøde fysisk/online. 

 

Arbejdsforhold 

Elever skal arbejde minimum 37 timer om ugen under praktik i udlandet - Det kan være mere, da man følger lokale forhold. Man har ikke studietid under praktikken i udlandet.  

 

Regler for EU-tilskud til elev (samlet ca. 15.000 kr.), hvis eleven tager hjem før tid:

 • KUN ”force majeure” fx corona, naturkatastrofe kan betyde, at man ikke skal betale noget tilbage til EU.
 • Tager eleven hjem indenfor de første 14 dage: Alt skal betales tilbage til EU. Hjemrejse er på elevens regning.  
 • Tager eleven hjem efter 15+ dage: Ca. 1/3 (ca. 5.000 kr.) skal betales tilbage til EU, men det nøjagtige beløb kommer an på dato for sidste arbejdsdag. Hjemrejse er på elevens regning. 

 

Er du nyuddannet?

Så kan du inden for det første år stadig deltage i et udvekslingsophold, også længere end 5 uger. Så hedder ordningen Erasmus+ Pro. Inden for det første år beregner vi, fra du har afsluttet din sidste eksamen. Som færdiguddannet kan du dog ikke få din elevløn med, men der kan være andre muligheder for dig, det afhænger bl.a. af om ZBCs internationale afdeling har Erasmus+ midler hertil. Så spørg os gerne, hvis du har planer om at tage i praktik efter du er færdig med din uddannelse.
 

Ønsker du at søge om praktik i udlandet? Du er velkommen til at kontakte Henni Kanstrup i international afdeling på ZBC på heka@zbc.dk / 31 93 57 36, som så vil sende dig et SOSU-/PAU-forespørgselsskema, du skal udfylde. Jo tidligere, jo bedre af hensyn til planlægningen - også selvom der er flere år til. 

 

Generel information om praktik i udlandet for alle uddannelser på ZBC: KLIK HER. (SOSU-/PAU-elever har automatisk en dansk arbejdsgiver/praktikplads under uddannelsen. Derfor behøver du ikke udfylde spørgeskemaet på international afdelings hjemmeside i linket). 


GOD REJSELYST! 

 


Er du arbejdsgiver/praktikvejleder, klik her

Er du ZBC-underviser, klik her

Vil du læse om internationale udviklingsprojekter, klik her  

Primær kategori
Andre kategorier