Opgaver i praktikken

Indsendt af zbcadmin den 29/08/2018 - 16:55

praktik opgaver

For at skabe en sammenhæng mellem elevernes arbejde på skolen og i praktikken er der over tid skabt et tæt samarbejde mellem SOSU ZBC og praktikken. Dette har bl.a. resulteret i udarbejdelsen af forskellige slags opgaver, som eleven arbejder med i praktikken og på skolen. Der arbejdes med opgaver der skal skabe sammenhæng mellem teori og praksis på følgende uddannelser:

  • Social- og sundhedshjælperuddannelsen
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen
  • Den pædagogiske assistentuddannelsen

I nedenstående dokumenter finder du de skabeloner, praktikopgaver, refleksionsopgaver samt skole- og praktikopgaver som eleverne arbejder med i praktikken og på skolen.

Primær kategori
Andre kategorier