Praktikvejlederkurser

Indsendt af zbcadmin den 30/08/2018 - 15:28

spirer

PRAKTIKVEJLEDNING AF PA OG SOSU ELEVER

Formålet er, at kursisten i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter.

Indhold på kurset er blandt andet:

  • Læring i social- og sundhedsuddannelserne
  • Elevens sociale, kulturelle, lærings– og udviklingsmæssige forudsætninger
  • Forståelse af taksonomi og at oversætte praktikmål til passende opgaver for eleverne
  • Uddannelsernes opbygning
  • Tilrettelæggelse af vejledningen til elever fra introduktion til slutevaluering
  • Brugen af f.eks. logbog, refleksion og andre læringsmetoder, der understøtter vejledningen af elever
  • Redskaber til evaluering og dokumentering af vejledning
  • Fokus på egen funktion som praktikvejleder

Tilmelding til vejlederkurser sker på https://kurser.zbc.dk/hovedgruppe/sosu-og-paedagogik/ . Søg på det aktuelle kursus med kvicknr.

For aktuelle praktikvejlederkurser på SOSU ZBC, se i nedenstående dokument "Praktikvejlederkurser på SOSU ZBC i 2019". I nedenstående FAQ-dokumenter kan du læse mere om de forskellige praktikvejlederkurser.

Primær kategori
Andre kategorier