Projekter

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:11

 

 

2022-2023:  


Update februar 2023: 

Artikel nr. 2 af Antti Heikkinen 

erasmus

 

logo-globe

Globe@Home: Erfaringer indtil videre i pilotudveksling med 3 europæiske erhvervsskoler 

 

coloI

I hele 2022 og 2023 vil Erasmus+ partnerskabsprojektet "Globe@Home" forbinde studerende på erhvervsuddannelser fra 3 lande – Finland, Danmark og Holland – via onlineaktiviteter på tværs af grænserne. Her er status efter pilotudveksling i november-december 2022. 

Plan udviklet af lærere 
Den oprindelige plan - udviklet af lærerne Antti, Marja-Leena, Charlotte og Wendy - var, at alle de udvalgte studerende skulle deltage i et kursus i marketing-engelsk på en måde, der ville give de studerende mulighed for at anvende deres færdigheder i deres erhvervspraktikker. Udover start- og slutmøderne var det desuden planen, at eleverne skulle lave deres arbejde i dette projekt i deres fritid og selv planlægge opgaveløsningen via Teams. 
Til dette formål blev der bygget et Moodle-kursus med øvelser og mapper til at spare arbejde til, samt et Teams-rum til deltagelse.
Meget hurtigt var det tydeligt, at der var flere forhindringer. På trods af omhyggelig planlægning var der tekniske vanskeligheder med lyd osv. for nogle deltagere. Tekniske udfordringer var ventet, men ikke i det store omfang. 

Forhindringer konfronteret 
Hovedproblemet – og hovedkonklusionen for pilotperioden – var, at det klart var, at studerende på dette uddannelsesniveau og med de normale, igangværende undervisning og eksamener: 
1)  simpelthen ikke har tid til at arrangere møder med folk fra udlandet på egen hånd (og især i betragtning af tidsforskel), og 
2)  mangler organisatoriske færdigheder og ekspertise, der kræves for at kontakte de ukendte, nye mennesker på en organiseret måde eller for at planlægge joint ventures med dem effektivt. 
Det er trods alt en opgave, der kræver flere planlægningsprogrammer, skærme samt kommunikationsevner og mod til at presse igennem og få det til at ske. 
Det er ikke en let opgave selv for lærerne at gøre, især på et fremmedsprog, og åbenbart alt for meget at bede om fra normale studerende. De eneste studerende, der faktisk formåede at gøre noget arbejde og mødes i projektet, var enten indfødte engelsktalende eller modtog konstant vejledning og vejledning fra deres lærer.

Næste skridt 
Der er to måder, der kan fungere for fremtidig planlægning af lignende projekter: 
1) Enten er skemaerne lavet på forhånd af lærerne, så deres lektioner forløber for hele forløbet og alle møder, dvs. har alle møder planlagt inden for normale skoleskemaer (eller i det mindste de fleste af dem), eller
2) I stedet for fulde kurser skal man være tilfreds med kortere kommunikationsopgaver og med enkeltstående grupper/klasser hver gang, ikke nødvendigvis den samme klasse gennem hele perioden osv. 

Med andre ord: Måske er det for meget at sigte efter, at et fuldt kursus skal gennemføres online og måske ikke nødvendigvis engang have en enkelt, navngivet klasse tilknyttet projektet, men arbejde med de klasser, lærerne måske allerede tilfældigvis har, der falder sammen på samme tid i deres skemaer. 
Det ville simpelthen kræve, at hver lærer angav alle klasser i deres ugentlige skema, der kunne deltage i et for eksempel 45 minutter langt møde og arbejde på en kommunikativ opgave (planlagt på forhånd).
Derefter kunne klasserne evaluere og diskutere oplevelsen med deres respektive lærere og/eller gå videre til mulige andre møder.
Dette behøver heller ikke at være begrænset til sproglærere, så der bør arbejdes videre med planlægning, forespørgsler og planer om, hvorvidt erhvervsfaglærere også kunne være interesseret i at have sådanne lejlighedsvise sessioner med udenlandske studerende, enten lede det alene eller med hjælp og samarbejde fra en sproglærer.

Der læres værdifulde erfaringer fra denne 2-måneders pilotudveksling  i 2022 og videre med nye aktiviteter i 2023.  

Kontakter vedrørende Globe@Home-projektet: 
Finland: Pauliina Korhonen ‐ pauliina.korhonen@sakky.fi
Danmark: Henni - heka@zbc.dk
Holland: Alda Bakker‐Out ‐ a.m.bakker‐out@horizoncollege.nl

 


Oktober 2022:

Artikel nr. 1  

erasmus

logo-globe

group

 

Erhvervslærere fra Finland, Danmark og Holland planlægger fælles online elevaktiviteter

Lad verden komme til dig – online. Erasmus+-projektet "Globe@Home" er godt i gang i planlægningsfasen, hvor erhvervslærere fra de tre lande Finland, Danmark og Holland planlægger spændende online aktiviteter for deres elever.

Deltagerne vil lære om hinandens kulturer og forskellige faglige emner, mens de øver deres engelskkundskaber. De vil også lave fælles aktiviteter i mindre grupper på 3 fra forskellige lande. Projektet er ikke begrænset til ét erhvervsuddannelsesområde og vil omfatte både danske pædagogisk assistent-elever, hollandske servicefag-studerende samt finske handelsstuderende.

De deltagende erhvervsskoler er Sakky/Savo Consortium for Education (Finland), Zealand Business College (Danmark) og Horizon College (Holland). Projektets engelske titel er "Globe@Home ‐ Strengthening Global Competencies Through Advanced Internationalization at Home Practices" og er et såkaldt Erasmus+ småskala-projekt om internationalisering på hjemmebane. De vil dele erfaringer indenfor online udveksling, udvikle og afprøve nye idéer til, hvordan man bedst gennemfører internationale online udvekslinger.

Elevaktiviteterne fortsætter ind i hele 2023. Det endelige produkt, som beskriver alle de gode erfaringer, vil blive offentliggjort.

Kontaktpersoner:

Finland: Pauliina Korhonen ‐ pauliina.korhonen@sakky.fi

Danmark: Henni heka@zbc.dk

Holland: Alda Bakker‐Out ‐ a.m.bakker‐out@horizoncollege.nl 

 

 


Update maj 2022: 

erasmus

logo-globe

Globe@Home er et Erasmus+ 'small scale' projekt om internationalisering på hjemmebane med ZBC i samarbejde med en finsk og en hollandsk erhvervsskole 

'Internationalisering på Hjemmebane' kaldes på engelsk for ’Internationalisation at Home’ (I@H) og går ud på, at ”verden kommer til dig” online. Lærere og elever fra 3 europæiske erhvervsskoler vil i ca. 1,5 år kommunikere online, lære om hinandens kulturer og forskellige faglige emner - og ikke mindst øve deres engelskkundskaber. 
Projektets deltagere vil dele erfaringer, udvikle og teste nye idéer til, hvordan online international udveksling bedst kan udføres. Projektet vil prioritere at være inkluderende, hvor alle deltagende lærere og elever kan bidrage. 


Deltagerne er:

  1. den danske erhvervsskole Zealand Business College (ZBC). Præsentationsvideo: https://youtu.be/_OY-E9qj2kQ 
  2. den finske erhvervsskole Savon Koulutuskuntayhtymä (Sakky / Savo Consortium for Education) i Kuopio. Præsentationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Yo9CDWo5MY0&t=1s 
  3. den hollandske erhvervsskole Horizon College i Alkmaar. International hjemmeside: Internationalization | Horizon College  

 

Fra dansk side deltager 3 undervisere fra ZBC i Holbæk indenfor uddannelserne til social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. 
Projektet kører fra januar 2022 og frem til december 2023. Vi vil løbende orientere om projektet på denne side. Slutproduktet, der vil beskrive alle de gode erfaringer, vil blive offentliggjort. Kontaktperson: heka@zbc.dk
 

 

 

 


2017-2020: 

erasmus

Erasmus+ KA2-projekt om udveksling af erfaringer mellem social- og sundhedsskoler fra 8 EU-lande inden for velfærdsteknologi og innovative metoder

 

EU-projekt Facebook-side

 

I 2017-2020 har ZBC været lead partner på et Erasmus+ KA2-projekt med titlen ”Entrepreneurial Competences in Vocational Educational Training”. Der er i alt 8 EU-partnere i projektet, som har til formål at dele viden og erfaringer om velfærdsteknologi og innovative metoder. Projektet skal desuden give inspiration til andre uddannelsesinstitutioner, og partnerne har med dette formål sammensat et udvalg af inspirationsmaterialer, der ligger frit tilgængelige for alle interesserede i Facebook-gruppen ”EC EUVET - Healthcare - Welfare Technology and Innovation”. Inspirationsmaterialerne findes under menupunktet ”filer” sammen med fyldige rapporter om de fem læringsaktiviteter i projektet.

Partnerne i KA2-projektet har fået mange idéer til udvikling af undervisningen på sundhedsuddannelser, inden for temaet Velfærdsteknologi og Innovative metoder i kraft af projektets inddragelse af undervisere, der har deltaget i projektets fem aktiviteter i forskellige partnerlande. Det er målet med projektet, at denne nye indsigt og viden fremadrettet vil medvirke til at styrke eleverne i at opnå bedre kompetencer i brugen af den stadig mere og mere udbredte velfærdsteknologi, der forefindes i pleje- og hospitalssektoren. Læringsaktiviteterne er foregået i Belgien, Finland, Sverige, Spanien og Danmark.

I projektet er desuden udviklet beskrivelse af et læringsmål vedrørende velfærdsteknologi. Læringsmålet skal indgå som ét ud af otte læringsmål for udvekslingselever, der er i praktik i udlandet i løbet af deres uddannelse inden for velfærdsområdet. Formålet hermed er at sikre, at eleverne kan opnå viden om, hvordan man anvender velfærdsteknologi inden for pleje og hospitalssektoren i andre EU lande.

Der er fra land til land en del variation i, hvilken velfærdsteknologi man anvender i sundhedssektoren, og hvordan der undervises. Projektet gav mulighed for nyttig erfaringsudveksling mellem deltagerne om, hvad der anvendes af velfærdsteknologi og innovative metoder i de forskellige lande, samt   drøftelser om fordele og ulemper. Projektet gav ligeledes inspiration til helt konkrete investeringer i nye velfærdsteknologier, og den danske model med et Videnscenter for velfærdsteknologi vakte stor interesse for tilsvarende tiltag, lokalt eller regionalt, hos flere af partnere.    

En undersøgelse med spørgsmål til ansatte på praktiksteder om anvendelse af velfærdsteknologi og innovation i de forskellige EU-lande blev gennemført i projektet, og fra svarene kunne konkluderes som det var forventet, at man generelt oplever behov for mere uddannelse og efteruddannelse af personale, hvad angår brugen heraf for at opnå optimalt udbytte af investeringer i udstyr inden for dette område.

Projektet blev afsluttet 31. maj 2020, men der vil fortsat løbende være mulighed for at finde inspiration og selv at inspirere andre gennem projektets Facebook-gruppe ”EC EUVET - Healthcare - Welfare Technology and Innovation”. Ved yderligere spørgsmål til projektet, kontakt venligst Karen Inge Wahlgrén på kaw@zbc.dk, tlf. 41721020 eller Malene Olsgaard på olsg@zbc.dk, tlf. 41711084. 

 

 


Er du elev, klik her 

Er du arbejdsgiver/praktikvejleder, klik her

Er du ZBC-underviser, klik her 

Primær kategori
Andre kategorier