Projekter

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:11

 

 

2022-2023:  

 


erasmus

logo-globe

Globe@Home er et Erasmus+ 'small scale' projekt om internationalisering på hjemmebane med ZBC i samarbejde med en finsk og en hollandsk erhvervsskole 

'Internationalisering på Hjemmebane' kaldes på engelsk for ’Internationalisation at Home’ (I@H) og går ud på, at ”verden kommer til dig” online. Lærere og elever fra 3 europæiske erhvervsskoler vil i ca. 1,5 år kommunikere online, lære om hinandens kulturer og forskellige faglige emner - og ikke mindst øve deres engelskkundskaber. 
Projektets deltagere vil dele erfaringer, udvikle og teste nye idéer til, hvordan online international udveksling bedst kan udføres. Projektet vil prioritere at være inkluderende, hvor alle deltagende lærere og elever kan bidrage. 


Deltagerne er den danske erhvervsskole Zealand Business College (ZBC), den finske erhvervsskole Savon Koulutuskuntayhtymä (Sakky / Savo Consortium for Education) i Kuopio samt den hollandske erhvervsskole Horizon College i Alkmaar. 
Fra dansk side deltager 3 undervisere fra ZBC i Holbæk indenfor uddannelserne til social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. 
Projektet kører fra januar 2022 og frem til december 2023. Vi vil løbende orientere om projektet på denne side. Slutproduktet, der vil beskrive alle de gode erfaringer, vil blive offentliggjort. Kontaktperson: heka@zbc.dk
 

 

 

 


2017-2020: 

erasmus

Erasmus+ KA2-projekt om udveksling af erfaringer mellem social- og sundhedsskoler fra 8 EU-lande inden for velfærdsteknologi og innovative metoder

 

EU-projekt Facebook-side

 

I 2017-2020 har ZBC været lead partner på et Erasmus+ KA2-projekt med titlen ”Entrepreneurial Competences in Vocational Educational Training”. Der er i alt 8 EU-partnere i projektet, som har til formål at dele viden og erfaringer om velfærdsteknologi og innovative metoder. Projektet skal desuden give inspiration til andre uddannelsesinstitutioner, og partnerne har med dette formål sammensat et udvalg af inspirationsmaterialer, der ligger frit tilgængelige for alle interesserede i Facebook-gruppen ”EC EUVET - Healthcare - Welfare Technology and Innovation”. Inspirationsmaterialerne findes under menupunktet ”filer” sammen med fyldige rapporter om de fem læringsaktiviteter i projektet.

Partnerne i KA2-projektet har fået mange idéer til udvikling af undervisningen på sundhedsuddannelser, inden for temaet Velfærdsteknologi og Innovative metoder i kraft af projektets inddragelse af undervisere, der har deltaget i projektets fem aktiviteter i forskellige partnerlande. Det er målet med projektet, at denne nye indsigt og viden fremadrettet vil medvirke til at styrke eleverne i at opnå bedre kompetencer i brugen af den stadig mere og mere udbredte velfærdsteknologi, der forefindes i pleje- og hospitalssektoren. Læringsaktiviteterne er foregået i Belgien, Finland, Sverige, Spanien og Danmark.

I projektet er desuden udviklet beskrivelse af et læringsmål vedrørende velfærdsteknologi. Læringsmålet skal indgå som ét ud af otte læringsmål for udvekslingselever, der er i praktik i udlandet i løbet af deres uddannelse inden for velfærdsområdet. Formålet hermed er at sikre, at eleverne kan opnå viden om, hvordan man anvender velfærdsteknologi inden for pleje og hospitalssektoren i andre EU lande.

Der er fra land til land en del variation i, hvilken velfærdsteknologi man anvender i sundhedssektoren, og hvordan der undervises. Projektet gav mulighed for nyttig erfaringsudveksling mellem deltagerne om, hvad der anvendes af velfærdsteknologi og innovative metoder i de forskellige lande, samt   drøftelser om fordele og ulemper. Projektet gav ligeledes inspiration til helt konkrete investeringer i nye velfærdsteknologier, og den danske model med et Videnscenter for velfærdsteknologi vakte stor interesse for tilsvarende tiltag, lokalt eller regionalt, hos flere af partnere.    

En undersøgelse med spørgsmål til ansatte på praktiksteder om anvendelse af velfærdsteknologi og innovation i de forskellige EU-lande blev gennemført i projektet, og fra svarene kunne konkluderes som det var forventet, at man generelt oplever behov for mere uddannelse og efteruddannelse af personale, hvad angår brugen heraf for at opnå optimalt udbytte af investeringer i udstyr inden for dette område.

Projektet blev afsluttet 31. maj 2020, men der vil fortsat løbende være mulighed for at finde inspiration og selv at inspirere andre gennem projektets Facebook-gruppe ”EC EUVET - Healthcare - Welfare Technology and Innovation”. Ved yderligere spørgsmål til projektet, kontakt venligst Karen Inge Wahlgrén på kaw@zbc.dk, tlf. 41721020 eller Malene Olsgaard på olsg@zbc.dk, tlf. 41711084. 

 

 


Er du elev, klik her 

Er du arbejdsgiver/praktikvejleder, klik her

Er du ZBC-underviser, klik her 

Primær kategori
Andre kategorier