ZBC-lærere

Indsendt af zbcadmin den 28/05/2020 - 13:09

erasmus

globus 4

 

Indhold: 

 1.  Arrangementer
 2.  Udtalelse til din elev om oplæring/praktik i udlandet 
 3.  Udlandsophold for ZBC-lærere: 
  • "Eurocom SMART"-netværk med europæiske undervisere og kommunalt ansatte 
  • "Job shadowing" - Følg en lærer og undervis 
  • "Course" - Kurser og træning i udlandet  

4. "Invited expert" - Invitér udenlandsk gæsteunderviser til ZBC 

 

 


1. Arrangementer

Personale er velkomne til online elev-infomøde om oplæring/praktik i udlandet, der afholdes hvert halve år. Ønsker du at få besked, når der er lagt en dato, mail til: heka@zbc.dk - Så er du bedre klædt på, når elever spørger dig om oplæring i udlandet. 

Det er aftalt i LUU, at elever godt må deltage i infomødet i arbejds-/skoletiden uden at få fravær for det. 

 


2. Udtalelse til din elev om oplæring/praktik i udlandet 

Hvis en elev er i gang med at ansøge om 5 ugers oplæring i udlandet i løbet af deres uddannelse indenfor SOSU/PA, bliver de som en del af processen bedt af ZBCs internationale afdeling (heka@zbc.dk) om at skaffe en kort udtalelse fra deres kontaktlærer, som kan være dig. 

Det er der flere grunde til: 

 1. I kender eleven, og det gør ZBCs internationale afdeling ikke.
 2. Udtalelsens formål er at fungere som en slags stopklods i ansøgningsprocessen for at undgå, at eleven springer fra før eller under og dermed spilder mange timers forberedelser. 
 3. Vi har brug for at vide, om I vurderer, at eleven er egnet til udlandspraktik. Eleven behøver ikke at have "fundet de gyldne sten" med hensyn til modenhed eller åbenhed (da vi ofte ser fx generte elever komme ud af deres skal under udlandspraktik), men der kan være forhold, som gør, at I ikke finder eleven egnet fx:
  1. ustabilt fremmøde
  2. konfliktoptrappende adfærd
  3. belærende attitude fremfor ydmyg nysgerrighed 
  4. føler sig berettiget til at alt serveres på et sølvfad uden selv at yde en indsats
  5. forventer at alt er præcis som i Danmark 
  6. eller måske har svært ved at håndtere forandringer, ukendte situationer eller at tingene ikke møder ens forventninger eller "som det plejer" osv.

Disse er blot eksempler. Vi beder ikke om personlige oplysninger om eleven, men blot jeres 'Thumbs up' :) 

Det er fint med en kort udtalelse fx ca. 2-6 linier om, hvorfor I vurderer om eleven vil drage fordel af udlandspraktik eller ej. Husk at inkludere dit navn og initialer. Det kan blot sendes i en mail til eleven, som indsætter udtalelsen i ansøgningsskemaet.  

Efterfølgende beder ZBCs internationale afdeling også om en godkendelse fra deres danske arbejdsgiver. 

Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte ZBCs internationale afdeling på: heka@zbc.dk 

 

 


3.a. Udlandsophold for ZBC-lærere: "Eurocom SMART"-netværk med europæiske undervisere

eurocom smart

erasmus

Er du ZBC-ansat, og vil du gerne søge om en 5 dages inspirationstur i udlandet gennem det europæiske SOSU-netværk Eurocom SMART? 

Faglige ture til udlandet styrker dit globale udsyn og beriger din undervisning.

italienNæste program bliver i Italien 20.-24. november 2023 i byerne Modena og Reggio Emilia.  

hollandDer kommer endnu et program i 2024 i Holland fra 4.-8. marts 2024 i byerne Zwolle og Gronningen. 

Som ansat på ZBC kan du her læse om dine muligheder for at søge om at deltage i et 5 dages udenlandsk SOSU-personalebesøg med fastlagt program. Ugen arrangeres i det europæiske SOSU-netværk Eurocom SMART med følgende medlemslande: Holland, Spanien, Italien, Tyskland, Belgien, Finland, Norge og Danmark. Efter en corona-pause håber vi at genoptage ca. to ture om året på skift i ovenstående medlemslande. Fra Danmark deltager 2 medarbejdere pr. tur, som er 5 dage inkl. rejsedage. 

Man rejser som regel ud 2 medarbejdere, fx en praktikvejleder og en underviser (ofte én kommunalt ansat & en ZBC-ansat). Bemærk, at der er begrænsede pladser, idet det finansieres af et begrænset antal Erasmus+ bevillinger pr. år fra EU. Der er som udgangspunkt ingen egenbetaling (Arbejds-/vikartimer finansieres dog ikke). Det er ZBCs chefgruppe for SOSU/PA, der tager den endelige beslutning om, hvem der kommer afsted. Du kan udtrykke din interesse ved at kontakte Henni, international afdeling på ZBC: heka@zbc.dk. Hun tager alle forespørgsler videre til ZBC og arbejdsgiverne.

Har du forslag til udlandsture til andre lande eller med andre udenlandske SOSU-/PA-partnere, sig blot til, så kigger vi på mulighederne - Mail til heka@zbc.dk 

Facebook logo and icon, Facebook brand colors - logotyp.us

Link til Eurocom SMARTs Facebook-gruppe - klik her.  

 

 

 


3.b. Udlandsophold for ZBC-lærere: "Job shadowing" - Følg en lærer og undervis 

teacherNormalt er det en uges tid, at personale kan komme afsted i det, der i EU-sprog hedder ’job shadowing’, hvor man følger en udenlandsk lærer indenfor sit fag på en udenlandsk erhvervsskole, og deltager aktivt i undervisningen.

Man får Erasmus+ tilskud efter en fast sats udbetalt til selv at booke rejse, hotel og til måltider. Bemærk, der er begrænsede midler, og ZBC kan kun søge EU indenfor visse intervaller, så søg i god tid. Vi vil informere dig yderligere om betingelserne for tilskud. 

Har du selv kontakt til en udenlandsk SOSU-/PA-skole, kan det være en mulighed. Men ellers har vi kontakt til mange skoler i Europa. 

Tag en snak med ZBCs internationale afdeling - heka@zbc.dk 
 

 


3.c. "Course" - Kurser og træning i udlandet 

coursePersonale på ZBC kan igennem Erasmus+ få finansieret et kursus eller lignende træning i et af Erasmus+ medlemslandene (Europa).

Kurset skal udbydes af kvalificerede fagfolk og være baseret på et foruddefineret læringsprogram med beskrivelse af læringsudbytte.

På kurset skal der være deltagere fra mindst to forskellige lande, og deltagerne skal have mulighed for at interagere med andre kursister og med underviserne. Helt passive aktiviteter såsom at lytte til et foredrag, taler eller konferencer kan ikke understøttes.

Ud over støtte til rejse og ophold gives der 80€/dag til kursusgebyrer. Man kan max modtage 800€ i tilskud til kursusgebyrer.

Vær opmærksom på, at International afdeling ikke har et komplet katalog af kursusudbydere, så man skal selv finde et relevant kursus. Vi kan dog henvise til enkelte kursusudbydere – eksempelvis ’English Matters’ .

Kurset skal være afholdt inden udgangen af maj 2024.

Kontakt international afdeling (international@zbc.dk), inden du søger et kursus.

Erasmus+ har følgende kvalitetsstandarder som støtte til at vejlede ansøgerne i deres valg af kursus i udlandet: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/quality-standards-key-action-1 

 

 


4. "Invited expert" - Invitér udenlandsk gæsteunderviser til ZBC 

underviser Igennem Erasmus+ kan man nu invitere undervisere, lærere, politiske eksperter eller andre kvalificerede fagfolk fra udlandet (Erasmus+ medlemslande), der kan være med til at forbedre undervisningen, træningen og læringen på ZBC.

For eksempel kan inviterede eksperter undervise ZBCs personale, demonstrere nye undervisningsmetoder eller hjælpe med at overføre god praksis i organisation og ledelse.

Kravet er at undervisningen skal være relevant for ZBCs mål. Eksperterne skal have været på ZBC inden udgangen af maj 2024.

Har du gode ideer til eksperter, der kunne give relevante input til din afdeling, så kontakt international afdeling international@zbc.dk.

 


Er du elev, klik her 

Er du arbejdsgiver/praktikvejleder, klik her

Vil du læse om internationale udviklingsprojekter, klik her  

Primær kategori
Andre kategorier