Det lokale uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat af skolen.

Udvalgene består af repræsentanter fra arbejdsgivere og arbejdstagere (de faglige organisationer organisationer). Repræsentanter for skolens ledelse og undervisere, samt elever sidder som tilforordnet medlemmer, dvs. de deltager i møderne men har ikke stemmeret. 

Der afholdes møder i det lokale uddannelsesudvalg 5 gange årligt. Der behandles mange forskellige emner på møderne i det lokale uddannelsesudvalg. Det lokale uddannelsesudvalg er bl.a. med til at udarbejde den Lokale Undervisningsplan (LUP) som der arbejdes efter på alle uddannelserne.

Der er et LUU for den pædagogiske assistentuddannelse og et LUU for den social- og sundhedsassistentuddannelse samt social- og sundhedshjælperuddannelsen. Du kan se referat fra møderne i nedenstående link.

Forretningsorden for LUU: Klik her 

Årshjul for LUU: Klik her

Hvis du har spørgsmål til det lokale uddannelsesudvalg er du velkommen til at kontakte koordinerende uddannelseschef Majbritt Vangslev på mava@zbc.dk eller tlf. 23327904.

Andre kategorier
Primær kategori