Klage over ansættelsesretlige forhold mellem elev og praktiksted

paragraf

 overenskomsten fremgår det hvor meget aften/natte/weekendarbejde dit praktiksted kan kræve af dig. 

Hvis du mener, dit praktiksted har overtrådt reglerne, skal du tale med den lokale ledelse på praktikstedet om problemerne. Hvis det ikke hjælper, kan du søge hjælp hos din faglige organisation. 

I sidste ende kan du gå til den ansættende myndighed (Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet).

Andre kategorier
Primær kategori