Klage over godskrivning/merit

paragraf

Hvad kan du klage over 
Hvis du vil klage over skolens afgørelse af, om dine uddannelseskvalifikationer kan erstatte dele af uddannelsen, altså omfanget af merit, skal du klage til Kvalifikationsnævnet.  Drejer det sig om anerkendelse af realkompetence i forbindelse med optagelse på Erhvervsuddannelser for voksne (EUV), kan du kun klage til Kvalifikationsnævnet, hvis klagen vedrører vurderingen af dine teoretiske kompetencer.  Hvis klagen derimod drejer sig om anerkendelse af dine praktiske kompetencer, kan du klage til det faglige udvalg for uddannelsen (PASS).

Tidsfrist for klagen
Du sender din klage, så skolen har den senest fire uger efter, at du har fået afgørelsen.

Hvordan klager du 
Du sender din klage og begrundelse til mail: zbc@zbc.dk  

Du skal skrive ”Kvalifikationsnævnet” eller ”PASS” som modtager øverst i mailen.  

Hvem svarer – og hvornår får du svar
Du får svar senest to uger efter, skolen har fået din klage.

Hvis du ikke får medhold 
Hvis du ikke får medhold i en klage om godskrivning, sender skolen klagen videre til Kvalifikationsnævnet eller PASS sammen med sin udtalelse. Kvalifikationsnævnet og PASS har ingen formel svarfrist. Kvalifikationsnævnets og PASS’ svar er endeligt.

Andre kategorier
Primær kategori