Læring

solsikke

En uddannelse hos SOSU ZBC er både for hovedet og hænderne. Eleverne bruger deres egen erfaring og baggrund som en del af læreprocessen. Og vi kobler hele tiden teorien til virkeligheden. 

 

Det lærer du på uddannelsen
Vores uddannelser er vekseluddannelser. Dvs. du skifter mellem at være i skolen og i din praktik. Vi har beskrevet, hvilke aktiviteter, fag, praktikmål og områder, du skal arbejde med, i det vi kalder Læringsaktiviteter

 

Læring, hvad er vigtigt?
Når du er færdiguddannet skal du arbejde med mennesker. I din tid på skolen kommer du til at arbejde med det faglige stof på forskellige måder, det bliver beskrevet i SOSU ZBCs metodekatalog. I løbet af din uddannelse kommer du også til at arbejde med refleksion og faglig fordybelse. I nedenstående kan du læse mere om metodekataloget, refleksion og faglig fordybelse.

 

 

 

Andre kategorier
Primær kategori