Litteraturliste for Den pædagogiske assistentuddannelse på SOSU ZBC

Litt PA

For elever der er startet EFTER 1. august 2021

 • Kommunikation og digital kultur. 1. udgave, Redaktør Trine Reinholdt Gath Munksgaard 2016

 • Sundhed, krop og bevægelse. 1. udgave, Redaktør Michaela Jørgensen Munksgaard 2016

 • Pædagogik og psykologi. 1. udgave, Redaktør Karina Dørr Pedersen Munksgaard 2016

 • Aktiviteter, kultur og natur. 1. udgave, Redaktør Anette Juhl, Susanne Kjeldstrup. Munksgaard 2016

 • Dansk på social- og sundhedsuddannelserne - Grund- og hovedforløbet. Red. Lisbeth Bjerrum Jensen. Gads forlag 2021

 • Samfundsfag, niveau D og C. 1. udgave, Redaktør Rasmus Christensen, Bjørn Bue Hovmann og Peter Lind, Munksgaard 2017

For elever der er startet FØR 1. august 2021

 • Kommunikation og digital kultur. 1. udgave, Redaktør Trine Reinholdt Gath Munksgaard 2016

 • Sundhed, krop og bevægelse. 1. udgave, Redaktør Michaela Jørgensen Munksgaard 2016

 • Pædagogik og psykologi. 1. udgave, Redaktør Karina Dørr Pedersen Munksgaard 2016

 • Aktiviteter, kultur og natur. 1. udgave, Redaktør Anette Juhl, Susanne Kjeldstrup. Munksgaard 2016

 • Dansk - Pædagogisk assistent . Red. Anne Line Bang Nielsen. Munksgaard forlag 2012

 • Samfundsfag, niveau D og C. 1. udgave, Redaktør Rasmus Christensen, Bjørn Bue Hovmann og Peter Lind, Munksgaard 2017

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

Andre kategorier
Primær kategori