Litteraturliste for Grundforløb 2 - målrettet PA-uddannelserne

Litt GF2 PA

Når du går på Grundforløb 2 PA skal du ikke selv købe dine undervisningsbøger.

EUD bliver du undervist efter: 
 

  • Grundforløb 2. PAU. Elin Kristensen (red.). Munksgaard 2015
  • Samfundsfag. Niveau F og E. Rasmus Christensen & Peter Lind. Munksgaard 2016
  • Psykologi. Niveau F. Tommy Tranholm Jensen & Stine Mars Gamborg. Munksgaard 2016
  • Idræt. Niveau F. Elisabeth R. Madsen. Munksgaard 2015
  • Dansk på social- og sundhedsuddannelserne - Grund- og hovedforløbet. Red. Lisbeth Bjerrum Jensen. Gads forlag 2021.

Skolen stiller gratis e-nøgler af bøgerne til rådighed for dig. Danskbogen kan ikke tilgås via link, denne låner du ved behov.

 På EUX bliver du undervist efter: 
 

  • Grundforløb 2. PAU. Elin Kristensen (red.). Munksgaard 2015
  • Matematik D-C. Preben Madsen m.fl. Web-bog PraxisOnline
  • Psykologi, fra Celle til Selfie. Flemming André Phillip & Troels Wolf. Columbus. 2015
  • Idræt C - teori i praksis. Jette Engelbreth m.fl. Web-bog Systime

Skolen stiller gratis e-nøgler af bøgerne til rådighed for dig.

Andre kategorier
Primær kategori