Litteraturliste for Social- og sundhedsassistentuddannelsen på SOSU ZBC

Litt SSA

Litteraturliste for social- og sundhedsassistentuddannelsen på ZBC SOSU Sjælland - med start EFTER 1. maj 2019:
 

 • Farmakologi og medicinhåndtering, 1. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016
   
 • Mødet med borgeren og patienten, 1. udgave. Redaktør A.C. Engers, Munksgaard 2017
   
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb, 1. udgave. Redaktør J. Hagstrøm, Munksgaard 2017
   
 • Somatisk sygdom og sygepleje, bind I-II, 1. udgave. Redaktører H. Andersen og E. Lykke, Munksgaard 2017
   
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, 1. udgave. Redaktør Anne Pernille Vibholm, Munksgaard 2017
   
 • Psykisk sygdom og sygepleje, 1. udgave. Redaktør Bente Søndergaard, Munksgaard 2017
   
 • Kvalitet og udvikling, 1. udgave. Redaktør J. Hagstrøm, Munksgaard 2018
   
 • Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C. Lisbeth Bjerrum Jensen, Jesper Hansen, Aya Køllgaard Carlsen & Marianne Wittrup May. Gads Forlag, 2015.
   
 • Naturfag, niveau D og C. Henrik Andersen & Ole Bjerglund Pedersen. Munksgaard, 2016.

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

 

Litteraturliste for social- og sundhedsassistentuddannelsen på ZBC SOSU Sjælland - med start EFTER 1. november 2017:
 

 • Farmakologi og medicinhåndtering, 1. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016
   
 • Mødet med borgeren og patienten, 1. udgave. Redaktør A.C. Engers, Munksgaard 2017
   
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb, 1. udgave. Redaktør J. Hagstrøm, Munksgaard 2017
   
 • Somatisk sygdom og sygepleje, bind I-II, 1. udgave. Redaktører H. Andersen og E. Lykke, Munksgaard 2017
   
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, 1. udgave. Redaktør Anne Pernille Vibholm, Munksgaard 2017
   
 • Psykisk sygdom og sygepleje, 1. udgave. Redaktør Bente Søndergaard, Munksgaard 2017
   
 • Kvalitet og udvikling, 1. udgave. Redaktør J. Hagstrøm, Munksgaard 2018
   
 • Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C. Lisbeth Bjerrum Jensen, Jesper Hansen, Aya Køllgaard Carlsen & Marianne Wittrup May. Gads Forlag, 2015.
   
 • Medicinske fagudtryk 4. udg. Jan Rytter Nørgaard & Klaus Levin. Nordisk Forlag, 2015.
   
 • Naturfag, niveau D og C. Henrik Andersen & Ole Bjerglund Pedersen. Munksgaard, 2016.
   

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.


EUX SSA - her kan du se litteraturlisten, med start EFTER 1. august 2017

 • Farmakologi og medicinhåndtering, 1. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Forebyggelse og rehabilitering, 2. udgave. Redaktør Anne Pernille Vibholm, Munksgaard 2016

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, 2. udgave. Redaktør Jean Hagstrøm, Munksgaard 2016

 • Sygepleje, 2. udgave. Redaktør Else Lykke, Munksgaard 2016

 • Sundhedspædagogik, 2. udgave. Redaktør Anna C. Engers, Munksgaard 2016

 • Psykiatrisk sygdomslære 2. udgave. Redaktør Bente Søndergaard, Munksgaard 2016

 • Somatisk sygdomslære, 2. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Medicinske fagudtryk. Klaus Levin og Jan Rytter Nørgaard. 4. udgave, Nyt Nordisk Forlag 2015

 • Litteratur til grundfagene: Skolen stiller litteratur til grundfagene til rådighed

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.


Litteraturliste for social og sundhedsassistentuddannelsen på ZBC SOSU Sjælland med start EFTER 31. juli 2017

 • Farmakologi og medicinhåndtering, 1. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Forebyggelse og rehabilitering, 2. udgave. Redaktør Anne Pernille Vibholm, Munksgaard 2016

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, 2. udgave. Redaktør Jean Hagstrøm, Munksgaard 2016

 • Sygepleje, 2. udgave. Redaktør Else Lykke, Munksgaard 2016

 • Sundhedspædagogik, 2. udgave. Redaktør Anna C. Engers, Munksgaard 2016

 • Psykiatrisk sygdomslære 2. udgave. Redaktør Bente Søndergaard, Munksgaard 2016

 • Somatisk sygdomslære, 2. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Medicinske fagudtryk. Klaus Levin og Jan Rytter Nørgaard. 4. udgave, Nyt Nordisk Forlag 2015

 • Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C. 1. udgave. Marianne Wittrup May, Lisbeth B. Jensen, Jesper Hansen og Aya  K. Carlsen, GADs Forlag 2015

 • Naturfag, niveau D og C, 1. udgave 2016 . Henrik Andersen, Ole Bjerglund Pedersen, Munksgaard 2016

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

Litteraturliste for social- og sundhedsassistentuddannelsen på ZBC SOSU Sjælland - med start EFTER 1. januar 2017:

 • Farmakologi og medicinhåndtering, 1. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Forebyggelse og rehabilitering, 2. udgave. Redaktør Anne Pernille Vibholm, Munksgaard 2016

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, 2. udgave. Redaktør Jean Hagstrøm, Munksgaard 2016

 • Sygepleje, 2. udgave. Redaktør Else Lykke, Munksgaard 2016

 • Sundhedspædagogik, 2. udgave. Redaktør Anna C. Engers, Munksgaard 2016

 • Psykiatrisk sygdomslære 2. udgave. Redaktør Bente Søndergaard, Munksgaard 2016

 • Somatisk sygdomslære, 2. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Medicinske fagudtryk. Klaus Levin og Jan Rytter Nørgaard. 4. udgave, Nyt Nordisk Forlag 2015

 • Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C. 1. udgave. Marianne Wittrup May, Lisbeth B. Jensen, Jesper Hansen og Aya  K. Carlsen, GADs Forlag 2015

 • Naturfag, niveau D og C, 1. udgave 2016 . Henrik Andersen, Ole Bjerglund Pedersen, Munksgaard 2016


Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

Litteraturliste for social- og sundhedsassistentuddannelsen på ZBC SOSU Sjælland - med start EFTER 1. juli 2016:

 • Farmakologi og medicinhåndtering, 1. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Forebyggelse og rehabilitering, 2. udgave. Redaktør Anne Pernille Vibholm, Munksgaard 2016

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, 2. udgave. Redaktør Jean Hagstrøm, Munksgaard 2016

 • Sygepleje, 2. udgave. Redaktør Else Lykke, Munksgaard 2016

 • Sundhedspædagogik, 2. udgave. Redaktør Anna C. Engers, Munksgaard 2016

 • Psykiatrisk sygdomslære 2. udgave. Redaktør Bente Søndergaard, Munksgaard 2016

 • Somatisk sygdomslære, 2. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016

 • Medicinske fagudtryk. Klaus Levin og Jan Rytter Nørgaard. 4. udgave, Nyt Nordisk Forlag 2015

 • Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C. 1. udgave. Marianne Wittrup May, Lisbeth B. Jensen, Jesper Hansen og Aya  K. Carlsen, GADs Forlag 2015

 • Naturfag, niveau D og C, 1. udgave 2016 . Henrik Andersen, Ole Bjerglund Pedersen, Munksgaard 2016

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

Litteraturliste for social- og sundhedsassistentuddannelsen på ZBC SOSU Sjælland - med start FØR 1. juni 2016:

 • Sygepleje. Redaktør Else Lykke. Munksgaard 2013
   
 • Somatisk sygdomslære og farmakologi. Redaktør Henrik Andersen. Munksgaard 2013
   
 • Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi. Redaktør Bente Søndergaard. Munksgaard  2013
   
 • Forebyggelse og rehabilitering. Redaktør Anne Pernille Vibholm. Munksgaard 2013
   
 • Sundhedspædagogik og kommunikation. Redaktør Anna C. Engers. Munksgaard 2013
   
 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation. Redaktør Jean Hagstrøm. Munksgaard  2013
   
 • Naturfag – trin 2. Henrik Andersen og Vian Kristensen. Munksgaard 2013
   
 • Medicinske fagudtryk. Jan O. Rytter Nørgaard. Dansk sygeplejeråd 2009
   
 • Danskbogen for social- og sundhedselever – niveau C. Marianne Wittrup May, Lisbeth B. Jensen, Jesper Hansen og Aya  K. Carlsen, GAD 1. udgave 2015

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

Andre kategorier
Primær kategori