Litteraturliste for Social- og sundhedsassistentuddannelsen på SOSU ZBC

Litt SSA

Litteraturliste for social- og sundhedsassistentuddannelsen på ZBC SOSU Sjælland - med start EFTER 1. maj 2019:
 

 • Farmakologi og medicinhåndtering, 1. udgave. Redaktør Henrik Andersen, Munksgaard 2016
   
 • Mødet med borgeren og patienten, 1. udgave. Redaktør A.C. Engers, Munksgaard 2017
   
 • Det sammenhængende borger- og patientforløb, 1. udgave. Redaktør J. Hagstrøm, Munksgaard 2017
   
 • Somatisk sygdom og sygepleje, bind I-II, 1. udgave. Redaktører H. Andersen og E. Lykke, Munksgaard 2017
   
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, 1. udgave. Redaktør Anne Pernille Vibholm, Munksgaard 2017
   
 • Psykisk sygdom og sygepleje, 1. udgave. Redaktør Bente Søndergaard, Munksgaard 2017
   
 • Kvalitet og udvikling, 1. udgave. Redaktør J. Hagstrøm, Munksgaard 2018
   
 • Dansk på social- og sundhedsuddannelserne - Grund- og hovedforløbet. Red. Lisbeth Bjerrum Jensen. Gads forlag 2021.
 • Naturfag, niveau D og C. Henrik Andersen & Ole Bjerglund Pedersen. Munksgaard, 2016.

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

 

Andre kategorier
Primær kategori