Litteraturliste for Social- og sundhedshjælperuddannelsen på SOSU ZBC

Litt SSH

Litteraturliste for SSH på ZBC SOSU Sjælland efter 1. august 2017 
 

  • Mødet med borgeren. 1. udgave, Redaktør Jette Nielsen. Munksgaard 2017
  • Social- og sundhedshjælperens rolle. 1. udgave, Redaktør . Redaktør Jette Nielsen. Munksgaard 2017
  • Personlig hjælp, omsorg og pleje. 1. udgave, Redaktør Redaktør Jette Nielsen. Munksgaard 2017
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. 1. udgave, Redaktør . Redaktør Jette Nielsen. Munksgaard 2017

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

Litteraturliste for SSH på ZBC SOSU Sjælland efter 1. januar 2017 

  • SOSU – trin 1, 2. udgave. Redaktør Jette Nielsen. Munksgaard 2016
  • Håndbog om kroppen. Vibeke Thorenfeldt og Lone Wehrenberg, Munksgaard 2012

Litteraturlisten bliver til pensumliste, hvis det enkelte fag bliver trukket til prøve. Ved afsluttende prøve bliver bøgerne fra de uddannelsesspecifikke fag til pensum.

Andre kategorier
Primær kategori