PIXI udgave af den lokale undervisningsplan

Indsendt af zbcadmin den 30/09/2019 - 15:17

SSA praktik

Som noget helt nyt har SOSU ZBC i samarbejdet med praktikken udarbejdet en PIXI-udgave af den lokale undervisningsplan (LUP) for social- og sundhedsassistentuddannelsen. PIXI-udgaven er en kort version af LUPPEN som indeholder information omkring praktikdelen inkl. de nye skole- og praktikopgaver.

Der er ligeledes udarbejdet en PIXI-udgave af den lokale undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse og om ikke så længe forventer vi også at kunne lægge en ny PIXI-udgave af den lokale undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Se PIXI-udgaver i nedenstående link:

Andre kategorier
Primær kategori