Praktikvejleder PAU

Indsendt af zbcadmin den 18/03/2022 - 08:21

Praktikvejleder PAU (Pæd. personale)
Få kompetencer til at kunne sikre, at eleverne når de faglige mål i deres uddannelse gennem en faglig velfunderet praktikvejledning.
48256 | 11 dage
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, basis.

https://sosu.info.zbc.dk/courses/praktikvejleder-pau

Primær kategori