Praktikvejledermøde om den pædagogiske assistentuddannelse

Indsendt af zbcadmin den 21/01/2019 - 09:38

Torsdag d. 17/1 havde SOSU ZBC inviteret kommunernes og Region Sjællands praktikvejledere og uddannelseskonsulenter på Pædagogisk assistent (PA) området til praktikvejledermøde i Ringsted.

Der var mere end 70 tilmeldte fra praksis, inklusiv 8 uddannelseskonsulenter – det er dem, som er ansvarlige for PA elevernes uddannelse i praktikken i kommuner og region. Derudover deltog 6 undervisere fra PA området og de 3 uddannelseschefer, som har denne uddannelse.

 

Programmet indeholdt et kort oplæg om transfer, orienteringspunkt omkring ny uddannelsesordning og Camilla Svendsen fra Slagelse Kommune præsenterede den PIXI udgave af den lokale undervisningsplan, som praksis har udarbejdet for praktikvejlederne.

 

PA elev Hilal Avcil fortalte levende om hendes oplevelser i praktikperioderne, og om, hvad der hjælper hende i hendes udvikling til at blive fagperson, og hun svarede meget gere på deltagernes spørgsmål. Flemming Kolacinski fra Næstved fortalte derefter om sit bud på, hvordan man kan sikre eleverne et godt praktikforløb – ved at være nysgerrig på eleven, fokusere på elevens potentiale og understøtte elevens faglige og personlige udvikling gennem vejledning og refleksion.

 

Der var et kort oplæg om de obligatoriske skole-praktikopgaver og nogle rigtigt spændene drøftelser i grupperne omkring, hvordan skole og praktik kan arbejde for, at eleverne oplever sammenhæng i deres uddannelse, bl.a. ved hjælp af skole-praktikopgaverne, og de frivillige praktikopgaver, som kan bruges til at støtte yderligere op om elevernes faglige udvikling i praksis. Disse opgaver er lavet i et samarbejde mellem praktikvejledere fra praksis og undervisere fra skolen.

 

Der var en rigtig god stemning ved mødet, og den KAHOOT, der blev lavet som afslutning på dagen viste, at deltagerne var skarpe på PA uddannelsen – måske en lille smule mere skarpe, end da de kom.

Andre kategorier
Primær kategori