Overgangsordninger til ny grundfagsbekendtgørelse for udvalgte hold

Overgangsordning til ny grundfagsbekendtgørelse

Pr. 1 august 2019 trådte en ny bekendtgørelse for grundfag, valgfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelser (BEK nr. 557 af 03/05/2019) i kraft. Den største ændring ved den nye bekendtgørelse er, at der er kommet nye eksamensformer i naturfag, dansk og engelsk. Der er desuden nogle ganske små justeringer i grundfagenes mål. Da vi som skole mener, at der er sket forbedringer i forbindelse med den nye bekendtgørelse og vi ønsker at alle elever (på det enkelte hold), følger den samme bekendtgørelse, har vi besluttet, at lave overgangsordninger for de elever, der pt. følger den gamle bekendtgørelse (BEK nr. 755 af 08/06/2018).

Fremadrettet vil alle elever på nedenstående hold følge "Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelser" BEK 567 af 03/05/2019:

Den pædagogiske assistentuddannelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen
PA august 2019 SSH august 2019

SSA februar 2019

SSA august 2019

Andre kategorier
Primær kategori