Praktisk information efter opstart

Velkommen

LECTIO og MOODLE
I LECTIO kan du fx se skema, karakter og meget mere. Du kan ligeledes modtage beskeder fra skolen i LECTIO. MOODLE er den undervisningsplatform der bruges på SOSU ZBC. I MOODLE finder du dine undervisningsforløb og det er i MOODLE du afleverer dine opgaver. Du bruger dit UniLogin til at logge på MOODLE.

Hvad gør du, når du er syg
Du sygemelder dig ved at skrive en besked til din underviser i LECTIO.

 • Hvis du går syg hjem: Giv besked til underviseren eller receptionen, hvis du går syg hjem fra skole. Husk at sygemelde dig næste dag, hvis du stadig er syg. 
 • Syg når du er i oplæring: I oplæringsophold skal du sygemelde dig efter ansættelsesstedets regler. Dette gælder ikke Grundforløbselever.

Beklædningsgodtgørelse
Du kan få beklædningsgodtgørelse, hvis du i dit oplæringsophold bruger dit eget tøj. Du skal have en blanket udleveret af dit ansættelsessted/lærested. Dit lærested skal underskrive blanketten og sende den til din ansættende myndighed.

Elevråd
På skolen er der et fælles elevråd. Elevrådet udpeger medlemmer til skolens bestyrelse og det lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Foto

Når du starter på uddannelsen skal du uploade et billede af dig selv på https://foto.zbc.dk til brug for underviserne

Førstehjælp/Brand
På grundforløb 2 bliver du undervist i 2 dages førstehjælp og en halv dags brandbekæmpelse. Hvis du er fraværende, skal du have undervisningen nogle andre dage med et andet hold. Du skal bestå faget, før du kan få dit afsluttende bevis. Du får udleveret et førstehjælps- og brandbevis efter endt undervisning. Skolen opbevarer ikke en kopi. 

Tryg Brandskole (for SOSU-assistentelever)
Skal du i oplæring på et sygehus/hospital, er det nu blevet et krav, at du har gennemført TRYG Brandskole FØR du starter på oplæringen. Også selvom du har bevis for førstehjælp og brandbekæmpelseskursus. Det gør du via internettet, og det tager ca. 45 minutter.

Sådan gør du:

 1. Klik ind HER
 2. På listen over hospital: Vælg: “Region Sjælland - Studerende og praktikanter

Hvis du har spørgsmål til brandskolen, kontakt:
Anders Clausen fra brandskolen
Tlf.: 6021 7319 eller mail ac@assima.dk

Når du starter på sygehuset skal du medbringe et print af det bevis, der dannes efter gennemført kursus. Systemet er web-baseret og tager ca. 45 minutter at gennemføre.  

Sikker håndtering af kanyler og skarpe genstande (for SOSU-assistentelever)
Skal du i oplæring på et af regionens sygehuse, er det et krav, at du har gennemført kursus i Sikker håndtering af kanyler, FØR du starter i oplæring. Den dag, du starter, skal du medbringe et udprint af dit kursusbevis.

Prøven foregår som e-learning og tager ca. 45 minutter at gennemføre.

Vejledning
Du skal gå ind på linket herunder. Vigtig du ikke skrive www nogen steder. 

 • http://dok.regionsjaelland.dk/
 • ”Indtast søgeord” skriver du:  sikker håndtering af kanyler, …
 • Nede på siden under ”Virksomhed” går du ned i nederste link: Sikker håndtering…og du vælger ”Alle geografier Næstved-Slagelse-Ringsted
 • Du skal læse retningslinjen ”Sikker håndtering af kanyler og skarpe genstande”.
 • Nede i teksten finder du link til programmet ”Undgå stikskader”
 • I programmet skriver du din mailadresse og dit navn.
 • Luk programmet op og vælg programmet, hvor der står noget med ”sengeafdeling”

 

Mødepligt - fordi du er vigtig for undervisningen
Du får den bedste uddannelse, hvis du er til stede i undervisningen. Faktisk kan hverken vi eller dine klassekammerater undvære dig. Derfor er der mødepligt. Både på skolen og i oplæringen. Vi vil gøre vores bedste for, at du har lyst til komme hver dag. Faktisk er det sådan, at dit ansættelsessted kan opsige dig, hvis du har for meget fravær eller udebliver fra undervisning/oplæring. Går du på Grundforløbet, kan du ved for meget fravær blive bedt om ikke at komme mere. Har du brug for nogen at tale med om fravær, står vores vejledere parat med gode råd til at få styr på studierne, så du kan blive i dit uddannelsesforløb.

Print og kopier
Mens du er på skolen har du fri adgang til at printe eller kopiere skolerelateret materiale.

Huer (afgangs-)
Det er muligt at købe afgangshuer. Huerne skal bestilles cirka tre måneder før uddannelsen afsluttes. De kan bestilles her.

Klagevejledning
Du kan se vejledning omkring klager her.

SEVU -  Erklæring om oplæring
Efter et oplæringsophold skal skolen have din erklæring om oplæring. Alle oplæringsophold skal være godkendte, og erklæring om oplæring fra alle dine oplæringsophold skal være afleveret, før du kan gå til den afsluttende prøve. Administrationen scanner dem, så du kan se dem i LECTIO. SEVU erklæring om oplæring findes HER.

Oplæring i udlandet
Som elev på de ordinære uddannelser til PA og SOSU, har du mulighed for at tilbringe en del af din oplæring i udlandet. SOSU ZBC samarbejder med en række skoler i det øvrige Europa om at udveksle elever i oplæringsophold. Oplæringsopholdene i udlandet finder for den største dels vedkommende sted i ældre/hjemmepleje, psykiatri, værksteder og skoler for psykisk/fysisk handicappede og i børnehaver. Skolen arbejder sammen med din arbejdsgiver om at godkende et ønske om at komme i oplæring i udlandet. Opholdene støttes økonomisk af EU, og der stilles derfor krav til længde af ophold, forberedelse, opfølgning under opholdet, efterbehandling og evaluering.

For mere information klik HER.

Valgfag/Valgfrit specialefag
I din uddannelse er der 1-3 uger med valgfag og valgfrit specialefag. Valgfag skal gennemføres, og valgfrit specialefag skal bestås.

Andre kategorier
Primær kategori