Censor

Billede med teksten Eksamen

Til censorer

Når du er censor på SOSU ZBC, modtager du information på mail med prøveliste og anden relevant materiale ca. 1 uge inden prøveafholdelse.

Særligt for afsluttende prøve på Social- og sundhedsassistent og Pædagogisk assistent

Eleverne udarbejder et projekt i deres afsluttende skoleperiode. Projektet danner grundlag for den afsluttende prøve. Projektet skal dog ikke vurderes og tæller ikke med i den karakter, eleverne får for den mundtlige præstation.

Vi forventer derfor ikke, at du har læst projekterne. Du er selvfølgelig velkommen til at se projekterne igennem, men du får ikke forberedelsestid til det.

Fredagen inden prøveafholdelse vil du modtage en mail, der indeholder afsluttende projekter fra de elever, som du skal eksaminere.

Særligt for afsluttende prøve på Grundforløb 2 og Social- og sundhedshjælper 

Forud for prøveafholdelse arbejder eleven med en udtrukket case. Selve casen får du som censor tilsendt.

Information om prøver og fag- og kompencemål

Vejledninger til censorer

Har du spørgsmål, kan du maile til censor@zbc.dk

God fornøjelse som censor :-)

Andre kategorier
Primær kategori