Sundhed, omsorg og pædagogik

Referater fra Fælles LUU 2019

Indsendt af SOSU_Admin den 29/05/2019 - 09:58

Nedenstående kan du finde referater fra de møder, der er fælles for det det lokale uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsuddannelserne  samt for det lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse. Nedenstående referaterne er fra møder afholdt i 2019.

Referater fra Fælles LUU 2018

Indsendt af SOSU_Admin den 28/05/2019 - 14:44

Nedenstående kan du finde referater fra de møder, der er fælles for det det lokale uddannelsesudvalg (LUU) for social- og sundhedsuddannelserne  samt for det lokale uddannelsesudvalg for den pædagogiske assistentuddannelse. Referaterne er fra møder afholdt i 2018.

Det lokale uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) er nedsat af skolen.

Udvalgene består af repræsentanter fra arbejdsgivere og arbejdstagere (de faglige organisationer organisationer). Repræsentanter for skolens ledelse og undervisere, samt elever sidder som tilforordnet medlemmer, dvs. de deltager i møderne men har ikke stemmeret. 

Praktikvejlederkurser på SOSU ZBC i 2019

Indsendt af SOSU_Admin den 31/01/2019 - 13:51

Der er kommet datoer for praktikvejlederkurser i 2019.

Praktikvejlederuddannelsen er opdelt i 3 trin og er et forløb ZBC har sammensat så du efterfølgende og i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter. Vi anbefaler at du tager uddannelsen i rækkefølgen trin 1, 2, og 3. Læs mere om praktikvejlederuddannelsen og datoer for opstart i 2019  HER

Uddannelsesordninger

Indsendt af zbcadmin den 06/09/2018 - 14:25

Bøger

I nedenstående dokumenter finder du uddannelsesordninger til følgende uddannelser:

  • Social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-uddannelserne)
  • Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH)
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA)
  • Den pædagogiske assistentuddannelse (PA)