Undervisningen på SOSU ZBC

sten

Vi er afhængige af din deltagelse
Vi ønsker, du hos os oplever et undervisningsmiljø, der inspirerer dig til nysgerrighed og giver dig lyst til at lære. At lære hos os handler i meget høj grad om din aktive deltagelse i undervisningen. Det er nemlig ved at være nysgerrig og god til at reflektere (gøre dig nogle grundige overvejelser) over det, du lærer, du virkelig rykker dig. Vi kan desværre ikke bare hælde viden ind i hovedet på dig. Og det ville da også være lidt kedeligt.

Vi lærer forskelligt
Vi har fokus på, at forskellige mennesker lærer på forskellige måder. Du vil derfor opleve forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor vi er opmærksomme på dine og de andres individuelle forudsætninger for at lære.

Det du lærer skal du kunne bruge
Vi ved også, hvor vigtigt, det er, at du kan bruge det, du lærer på skolen ude i praktikken og omvendt. Derfor gør vi meget ud at øve dig i at bruge din viden i praksis. Vi tager udgangspunkt i praksis og i praktiske øvelser.

Din erfaring og viden tæller
Din tidligere viden og erfaring er vigtig for din læring. Ud fra den har du mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt. Både de personlige og faglige kompetencer er centrale i arbejdet med mennesker, hvor du vil støde på daglige udfordringer og dilemmaer, der skal takles professionelt. Gennem uddannelsen får du mulighed for at lære at håndtere disse.

Derfor skal du som elev eller kursist på ZBC SOSU Sjælland have lyst til at udvikle dine faglige og personlige kompetencer. Med dem i bagagen bliver du i stand til at blive en aktiv deltager i et spændende arbejdsliv præget af forandring, omstilling, innovation og behov for fortsat læring.

Oplæring i udlandet
Som elev på hovedforløbet har du mulighed for at komme i oplæring i udlandet. Et oplæringsophold i udlandet er for mange en øjenåbner, hvor man pludselig ser på sin egen virkelighed med nye briller. Det giver både noget til dig og din egen faglighed, men bringer også ny viden tilbage til dine kolleger på dit lærested i Danmark.

It er et vigtigt redskab
På skolen er it en naturlig del af undervisningen, og vi forventer, at du vil arbejde med at udvikle dine it-kompetencer.

 

 

Andre kategorier
Primær kategori