Vil I være et nyt oplæringssted?

spirer

Der er mange fordele ved at  ansætte en elev fra SOSU ZBC, uanset om I er en privat eller en offentlig virksomhed.

Styrk kompetencerne
I kan som virksomhed være med til at løfte jeres ufaglærte medarbejderes kompetencer ved at de får en erhvervsuddannelse. På den måde kan I være med til at sætte jeres og virksomhedens præg på de kommende medarbejdere, der kan være med til at bibringe virksomheden nye idéer og inspiration.

Elever fra alle områder
SOSU ZBC uddanner kompetente og kvalificerede medarbejdere til hele social- og sundhedssektoren. Det giver jer mulighed for at få en elev inden for følgende arbejdsområder:

 • Plejecentre
 • Dagcentre
 • Sygehus
 • Psykiatrisk sygehus
 • Psykiatrisk botilbud Bosted for voksne
 • Dagtilbud for voksne
 • Bosted for børn og unge
 • Daginstitution for børn og unge
 • Skolefritidsordninger/ungdomsklub/skole
 • Dagplejer
 • Familieplejer

Uddannelserne gør eleverne i stand  til at støtte mennesker med særlige behov og igangsætte aktiviteter, der understøtter læring og udvikling. I uddannelserne er der bl.a. fokus på  mestring, rehabilitering og velfærdsteknologi.

Eleverne trænes i at reflektere over og begrunde egen praksis ud fra en faglig viden. De lærer at observere de borgere, de arbejder med og sammen med borgerne identificere behov for nye indsatser. 

Mere om oplæring af elever 
Vil I gerne vide mere, er vi klar til at hjælpe og rådgive. Både før og under et oplæringsforløb.

Kontakt Koordinerende uddannelseschef Majbritt Vangslev på mail mava@zbc.dk eller telefon 2332 7904

Andre kategorier
Primær kategori